Annons
Annons
© roza / dreamstime.com Elektronikproduktion | 10 februari 2012

Underleverantörerna rustar för fallande konjunktur

När orderingången viker ökar de svenska underleverantörerna sälj- och marknadsaktiviteterna samtidigt som man ser över sin organisation och stärker kassorna.

Det visar nya kvartalssiffror från Underleverantörsbarometern som Svensk Industriförening, Sinf, presenterar. – Omsättningsutvecklingen har planat ut det senaste halvåret och det är en något fallande orderingång som vi ser. Företagens planer för personalförändringar visar att hela 17 procent avser att minska personalstyrkan. Men förberedelserna för att mildra fallet är aktiva. Vanligaste aktiviteterna är att öka sälj och marknadsföringsinsatserna (41 procent), göra en översyn av organisation och befattningar (38 procent) samt förstärka kassan (35 procent). Mitt i den ekonomiska oro som vi befinner oss i är det positivt att företagen är aktiva med förebyggande åtgärder, säger Anders Ekdahl, VD för Sinf. Svensk Industriförening Sinfs underleverantörsbarometer ger följande svar och siffror: • Under fjärde kvartalet 2011 noterade 45 procent av företagen en omsättningsökning medan 24 procent tror på en minskning. • Den förväntade orderingången för första kvartalet 2012 bedöms öka hos 32 procent av företagen, vilket är den lägsta ökningen sedan första kvartalet 2009. 27 procent spår en minskad orderingång. • Andelen företag som planerar att minska personalstyrkan har ökat från 8 procent till 17 procent det senaste kvartalet. Trots detta anger 47 procent av företagen att de upplever att det är brist på utbildad arbetskraft. • Lönsamheten bedöms ha förbättrats jämfört med motsvarande period föregående år, trots att företagens produktivitet har minskat något. Den totala andelen av företag som utnyttjar mellan 71-100 procent av sin maximala produktionskapacitet, har sjunkit från 73 procent till 60 procent. – Det behövs fler utbildningsplatser, gärna med en kombination av teknik och sälj, det behövs bättre satsningar på export för de mindre företagen och det behövs bättre spelregler för t ex betalningsvillkor. Då är vår bedömning att den del av industrin som utgörs av de mindre och medelstora företagen har relativt goda framtidsförutsättningar. Med en ny näringsminister från en underleverantörsregion och en ny oppositionsledare med industribakgrund förutsätter vi dessutom ett ökat fokus på industrin, säger Anders Ekdahl.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1