Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 14 februari 2012

Något sämre helår för HMS

Kommunikationsföretaget HMS redovisar en vinst på 54 miljoner kronor efter skatt, en svag försämring från 62 miljoner.

HMS flaggade under början av året för att marknaden försämrats. Man har också tappat tempo rapporterar vd Staffan Dahlström: "Vi ser en större osäkerhet i våra marknader vilket bland annat resulterade i en något lägre omsättning i det fjärde kvartalet jämfört med kvartalet innan. Den japanska marknaden har varit svag och bedöms fortsatt vara osäker den närmaste tiden. Den tyska marknaden är avvaktande men vi ser fortsatt positiva signaler från kunder inom t.ex. bilindustrin. Den amerikanska marknaden fortsätter att utvecklas relativt positivt." 2011: - Nettoomsättningen för helåret 2011 ökade till 384 Mkr (344), vilket motsvarar en ökning på 11,3 %. I lokala valutor motsvarar ökningen 18,1 % - Rörelseresultat uppgick till 72 Mkr (84), motsvarande en rörelsemarginal på 18,8 % (24,2). Valutaeffekter påverkade årets resultat negativt med 12 Mkr - Orderingången för året ökade med 13,3 % till 388 Mkr (342) - Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 46 Mkr (75) - Resultat efter skatt uppgick till 54 Mkr (62) och vinst per aktie till 4,84 kr (5,41)
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-14 17:09 V17.4.0-1