Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Photographer-dreamstime.com Elektronikproduktion |

Elektronikkonsults Kraftdoktor – ett lyckat projekt

Sedan 2009 har Elektronikkonsult erbjudit tjänsten Kraftdoktorn. Nu summerar man den konstruktionshjälp man gett och säger att konceptet blivit en succé.

Kraftdoktorn ska alltså hjälpa konstruktörer och företag som har kört fast. "En viktig anledning till att Kraftdoktorn startades var att vi under flera år regelbundet kom i kontakt med företag som hade stora bekymmer med sina konstruktioner. Många av problemen kunde vi lösa med mycket begränsade insatser", det skriver företaget. Det var genom det här som idén om att skapa en service kring felanalyser föddes. Frågor som man brottades med var hur Elektronikkonsult skulle kunna ta betalt för tjänsten och hur konstruktören på det stora företaget skulle kunna anlita företaget utan att behöva gå via inköpsavdelningen. Lösningen blev därför en gratistjänst i Elektronikkonsults lokaler. - Resultatet har blivit en stor succé, säger Elektronikkonsults vd, Vidar Wernöe. Olika typer av fel Genomsnittligt har ett företag i månaden kontaktat Elektronikkonsult för att få hjälp. Segmenten man har rört sig i har varit allt från automotivt till industri och medicinteknik. "Felen har varit allt ifrån att produkterna har gått sönder hos användaren, att konstruktionen inte klarat EMC-kraven till att man inte lyckats få till sin kraftkonstruktion. I många av fallen har företagen använt konstruktörer med otillräckliga kunskaper i kraftelektronik och strömförsörjning. Många konstruktioner har även saknat tillräckliga skydd och avstörningskomponenter. En generell observation har även varit de stora bristerna i mönsterkortslayouterna. Problem som otillräcklig filtrering, felaktigt gjorda jordplan och brist på avkopplingar har varit genomgående teman” skriver Elektronikkonsult. Vd, Vidar Wernöe avslutar: - En stor bov till många av problemen är att CADaren ofta verkar ha haft bristfälliga kunskaper i hur man gör layouter för kraftelektronik och strömförsörjning. Att filtrering, jordning och avkopplingar har avgörande inverkan på EMC-prestandan verkar många inte kunna. Flertalet av företagen har vi även hjälpt med vidare analyser och i några fall också med omkonstruktion. Det har varit otroligt uppmuntrande och roligt att se att vår hjälp i mer än 9 fall av 10 har bidragit till att åtgärda kundens problem.
Annons
Annons
2023-02-01 23:01 V20.12.5-1
Annons
Annons