Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Fouquin-christophe-dreamstime.com Elektronikproduktion | 15 februari 2012

Konjunkturen ställde till det för Image Systems

Image Systems drabbades under det sista kvartalet av ett vikande konjunkturläge inom Media och Defence, något som gjorde det svårare att få till affärsavslut.

"Utvecklingen under fjärde kvartalet var svagare än förväntat för Media och Defence. Mediebranschen har drabbats av konjunkturnedgången vilket inneburit att det blivit svårare att komma till affärsavslut och att erhålla betalning enligt plan. Kunderna har en utmaning att finna egen finansiering vilket tilltagit ytterligare under kvartalet", det skriver företaget. Gällande försvar är det en förskjutning som gör läget svårbedömt:: "Affärsområde Defence har främst drabbats av förskjutning i tid av ett antal affärer. Målsättningen är att dessa skall realiseras under 2012 istället men verksamheten är fortsatt svår att prognostisera." Januari-december 2011 • Nettoomsättningen uppgick till 88,5 (58,8) Mkr. • Rörelseresultatet före avskrivningar och jämförelsestörande poster EBITDA uppgick till –7,5 (–18,9) Mkr. • Jämförelsestörande poster uppgår till –11,2 (–22,0) Mkr • Rörelseresultatet uppgick till –23,0 (–46,5) Mkr. • Resultatet efter skatt uppgick till –25,2 (–43,9) Mkr. • Orderingången uppgick till 78,6 (68,4) Mkr. • Orderstocken uppgick till 8,6 (19,5) Mkr. • Bruttomarginalen uppgick till 69 (74) % Fjärde kvartalet 2011 • Nettoomsättningen uppgick till 25,3 (15,5) Mkr. • Rörelseresultatet före avskrivningar och jämförelsestörande poster EBITDA uppgick till –2,2 (–4,1) Mkr. • Jämförelsestörande poster uppgår till –10,6 (–20,2) Mkr. • Rörelseresultatet uppgick till –14,1 (–25,0) Mkr. • Resultatet efter skatt uppgick till –15,5 (–25,3) Mkr. • Orderingången uppgick till 21,0 (18,8) Mkr. • Bruttomarginalen uppgick till 68 (74) %
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1