Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Lookheed_martin, bild enbart som illustration Elektronikproduktion | 15 februari 2012

Falska komponenter hotar elektronikindustrin

Sedan 2009 har fyra gånger så många falska komponenter rapporterats, en oroande utveckling enligt analyshuset IHS. Nu flaggar man för att företag inom försvar, aerospace och medicinteknik måste vara extra uppmärksamma.

Andelen falska komponenter har ökat betydligt och innebär nu nya utmaningar för elektronikindustrin. Speciellt inom försvar och aerospace är detta problematiskt och USA har försökt skärpa reglerna för att komma till bukt med problemet. Från OEM:er till kontraktstillverkare, komponentleverantörer och försäljare rapporterades 2011 ett antal av 1'363 separata fall av verifierade falska komponenter världen över, en ökning från 324 fall år 2009. Det är första gången som över 1'000 fall rapporteras under samma år och det lär innebära miljoner komponenter. Huvuddelen av fallen rapporterades av firmor som arbetar mot amerikanska armén och aerospace. Risken finns dock att företag över hela världen påverkas då många företag tar komponenter från samma källor. Miljontals falska delar kan också bli en oerhört dyr historia för industrin. Det kan också vara ett hot mot säkerheten inom känsliga områden. Genom att offentliggöra denna information hoppas nu IHS att företag ska kunna ta lärdom och försöka skaffa sig rutiner för att arbeta med problemet.   Utmaningen Falska komponenter är ofta billiga substitut eller kasserade komponenter som bränts av kretskort och märkts om. Det innebär att komponenterna inte klarar de strikta krav som gäller inom försvar, aerospace eller medicinteknik till exempel. Komponenterna kan till och med få produkterna att haverera med förödande resultat. Mest oroande är att människoliv kan gå förlorade när detta händer. En annan viktig aspekt är att till exempel integrerade kretsar kan användas som trojanska hästar och radiostyras eller stängas av, något som är extra oroande i militära sammanhang. Kostnaden blir också, som nämnt, mycket hög. Som exempel nämner IHS hur det amerikanska missilförsvaret (U.S Missile Dewfence Agency) fick reda på att styrdatorer för deras THAAD-missiler (Terminal High Altitude Area Defense) eventuellt innehöll falska komponenter. Det kostade nära 3 miljoner dollar att åtgärda. Regeringens åtgärder För att få bukt med problemet har man reglerat angående falska komponenter i USA. Alla företag som arbetar inom försvar måste nu sätta procedurer i verket för at minimera riskerna. Det här inkluderar:   - Entreprenörer är nu ansvariga för att hitta och undvika att falska komponenter inkluderas. - Entreprenörer är också ansvariga för de kostnader som uppstår om komponenterna letar sig in i produkten. - Kontrakt kommer inte längre att få innehålla kostnader för falska komponenter eller åtgärder som krävs om dessa letar sig in i produkterna. - Kvalifikationsprocesser måste etableras gällande leverantörer   Alla tillverkare löper risk Problemet är större än vad många tror. Enligt IHS kan en typisk BOM, stycklista, för ett projekt inom försvar eller aerospace innehålla allt mellan några hundra till tiotusentals delar för vilket mellan 0,5-5% typsikt matchar incidenter som rapporterats av ERAI, en partner till IHS. Samma sak gäller för medicinsk utrustning.   Åtgärder För att nå nya standarder, bland annat amerikanska NDAA, och för att undvika de stora kostnader som kan följa med de falska komponenterna, måste berörda företag skaffa sig system för att analysera, bedöma och handla på eventuella hot. De behöver också ha kvalitativa och godkända leverantörer som de kan lita på.  
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-1