Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Edhar-yralaits-dreamstime.com Elektronikproduktion | 16 februari 2012

Kongsberg får nya stororder för F-35

Kongsberg får tre nya order till ett värde av totalt 200 miljoner norska kronor.

De tre beställningarna är för rodersystem, delar till flygkroppen och air-to-air-pyloner för F-35. Två av dessa order kommer från det ramavtal som skrevs 2008 och 2009 med Lockheed Martin och Northrop Grumman. Det är för 30 stycken flygplan. Den tredje ordern är startskottet för leveranser till kontraktspartnern Marvin Engineering Corporation.
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-1