Annons
Annons
Annons
Annons
© Y/anton-andronov-dreamstime.com Elektronikproduktion | 17 februari 2012

Svagt slut bäddade för mörkt år hos Aqeri

Förra årets senare del ställde till det för Aqeri, en tillverkare av tåliga datorer och kommunikationsutrustning . I räkenskaperna blev det -7,7 miljoner i resultat efter skatt för helåret.

”Fakturering och resultat för fjärde kvartalet blev en besvikelse. Helåret uppvisar därför en betydande förlust. Åtgärdsprogrammet som sjösattes andra halvåret 2011 kommer att ge full effekt under första kvartalet 2012 och minska den totala kostnadsmassan i bolaget med 5 MSEK på årsbasis”, skriver vd Manne K A Koerfer. Bland de positiva trenderna kan nämnas att man på försvarssidan ser en viss ökning: ”AO Försvar rymmer fortsatt stor potential - vilket bland annat färsk orderingång, både före och efter årsskiftet, från Indien visar. Den metodiska och uthålliga bearbetningen fortsätter. AO Industri uppvisar stabilitet och god efterfrågan. Det stora treåriga avropsavtalet som tecknades under fjärde kvartalet utgör en del av den årliga bottenplattan inom detta segment.” Oktober - december: - Nettoomsättningen uppgick till 6,7 (17,2) MSEK - Rörelseresultatet uppgick till -5,5 (0,5) MSEK - Resultat efter skatt var -6,3 (0,2) MSEK eller -3,52 (0,13) kronor per aktie - Rörelsens kassaflode var 2,5 (-0,9) MSEK eller 1,46 (-0,51) kronor per aktie Januari - december: - Nettoomsättningen uppgick till 48,6 (54,1) MSEK - Rörelseresultatet uppgick till -7,4 (-4,4) MSEK - Resultat efter skatt var -7,7 (-3,4) MSEK eller -4,39 (-1,95) kronor per aktie - Rörelsens kassaflode var 0,3 (-2,0) MSEK eller 0,17 (-1,15) kronor per aktie - Det egna kapitalet var 11,8 (19,5) MSEK eller 6,74 (11,13) kronor per aktie - Soliditeten uppgick till 51% (64%)
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2