Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Jakub-krechowicz-dreamstime.com Elektronikproduktion | 21 februari 2012

Aros förbättrar resultatet

2011 blev ett bra år hos Aros. Resultatet efter finansiella poster blev 120 miljoner, ställt mot 86 för 2010. Omsättningen ökade till 2150 miljoner (1901).

Nettoomsättningen ökade med 7% till 2 150 miljoner jämfört med föregående år. Rörelseresultatet ökade med 26%. Koncernens soliditet ligger på 63 %, en ökning med 7 procentenheter jämfört med 2010. Omvärldsutsikter Under slutet av förra året meddelade AQ att en tuffare marknad gjorde att företaget gick sy om konstnadskostymen något. Bland annat fick delar av personalstyrkan lämna företaget: ”Oron på de internationella finansmarknaderna under slutet av året har påverkat AQ genom nedreviderade och framskjutna leveransplaner från ett antal kunder främst inom fordonsindustrin. Åtgärder för att sänka såväl personalkostnader som övriga kostnader har vidtagits”, skriver företaget i sitt bokslut. Flera viktiga händelser finns också noterade under året. Bland annat har kablageverksamheten omstrukturerats och all europeisk produktion finns nu i Polen. Produktion finns också i Kina, tänkt för den lokala marknaden. I oktober 2011 köpte AQ ytterligare 42 % av aktierna i det bulgariska dotterbolaget AQ Electric Ad och man äger nu 96%. Skälet till investeringen är att ytterligare expandera verksamheten i Bulgarien som har god teknisk kompetens samt låga produktionskostnader. Framtidsutsikter Med den osäkerhet som råder på den finansiella marknaden och gällande efterfrågan på företagets produkter avstår styrelsen från att lämna prognos för helåret. Positivt är dock att inledningen av 2012 uppvisat en stabilare volym jämfört med fjärde kvartalet 2011. Styrelsen förväntar sig en bättre start på 2012 än det avslutande kvartalet 2011. 2011 * Nettoomsättning 2 150 MSEK (1 901) * Rörelseresultat 122 MSEK (97) * Resultat efter fin. poster 120 MSEK (86) * Beställningsingång 2 105 MSEK (2 053) * Soliditet 63 % (56 %)
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2