Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Fouquin-christophe-dreamstime.com Elektronikproduktion | 29 februari 2012

Obducat minskar förlusten

Under perioden januari till december landade resultatet på -43,8 miljoner efter skatt, alltså något bättre än förra året då man hamande på strax över -70 miljoner.

För det fjärde kvartalet gick försäljningen något trögare och omsättningen sjönk också från 12,8 till 10,7 miljoner: "Inom LED industrin finns det fortsatt en tröghet vad gäller investeringar i litografikapacitet. Detta beror dels på behovet av en mer omfattande utvecklingsinsats i slutskedet av produktutvecklingen hos kunderna framförallt med tyngdpunkt på epitaxi-processen men även på grund av att volymerna totalt sett minskat i LED-industrin under 2011 jämfört med 2010. LED-tillverkarna ser vissa tecken på en återhämtning men bedömer att investeringsbesluten kommer först under andra halvåret 2012", skriver företaget. Som en följd av jordbävningen i mars i Japan kommer en del av de pågående kundprojekten att försenas medan andra förväntas fortsätta enligt tidigare tidsplaner. Under fjärde kvartalet har orderingången varit fortsatt god avseende NIL-produkter. I orderingången ingår order från ett flertal ansedda kunder såsom Nanyang University i Singapore och Institute of Semiconductor Chinese Academy of Science. Fjärde kvartalet - Periodens omsättning uppgick till 10,7 (12,8) MSEK - Periodens resultat efter skatt uppgick till -12,9 (-24,0) MSEK och periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,70 (-2,77) SEK - Bruttomarginalen uppgick till 60% (49%) - Periodens kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -0,2 (-2,3) MSEK - Orderingången under Q4 uppgick till 11,7 (19,6) MSEK   Januari - December - Omsättningen för perioden uppgick till 33,5 (42,3) MSEK - Periodens resultat efter skatt uppgick till -43,8 (-70,9) MSEK och periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -3,68 (-8,86) SEK - Bruttomarginalen uppgick till 64% (51%) - Periodens kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -14,6 (-44,2) MSEK - Orderingång uppgick till 49,4 (49,4) MSEK. Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 17,0 (21,8) MSEK - Bolaget hade vid utgången av året en ansträngd likviditetssituation. Ett kraftfullt åtgärdsprogram har genomförts under året.    
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-04-08 10:37 V18.4.45-1