Annons
Annons
© Fouquin-christophe-dreamstime.com Elektronikproduktion | 29 februari 2012

Obducat minskar förlusten

Under perioden januari till december landade resultatet på -43,8 miljoner efter skatt, alltså något bättre än förra året då man hamande på strax över -70 miljoner.
För det fjärde kvartalet gick försäljningen något trögare och omsättningen sjönk också från 12,8 till 10,7 miljoner:

"Inom LED industrin finns det fortsatt en tröghet vad gäller investeringar i litografikapacitet. Detta beror dels på behovet av en mer omfattande utvecklingsinsats i slutskedet av produktutvecklingen hos kunderna framförallt med tyngdpunkt på epitaxi-processen men även på grund av att volymerna totalt sett minskat i LED-industrin under 2011 jämfört med 2010. LED-tillverkarna ser vissa tecken på en återhämtning men bedömer att investeringsbesluten kommer först under andra halvåret 2012", skriver företaget.

Som en följd av jordbävningen i mars i Japan kommer en del av de pågående kundprojekten att försenas medan andra förväntas fortsätta enligt tidigare tidsplaner.

Under fjärde kvartalet har orderingången varit fortsatt god avseende NIL-produkter. I orderingången ingår order från ett flertal ansedda kunder såsom Nanyang University i Singapore och Institute of Semiconductor Chinese Academy of Science.

Fjärde kvartalet

- Periodens omsättning uppgick till 10,7 (12,8) MSEK
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -12,9 (-24,0) MSEK och periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,70 (-2,77) SEK
- Bruttomarginalen uppgick till 60% (49%)
- Periodens kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -0,2 (-2,3) MSEK
- Orderingången under Q4 uppgick till 11,7 (19,6) MSEK
 
Januari - December

- Omsättningen för perioden uppgick till 33,5 (42,3) MSEK
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -43,8 (-70,9) MSEK och periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -3,68 (-8,86) SEK
- Bruttomarginalen uppgick till 64% (51%)
- Periodens kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -14,6 (-44,2) MSEK
- Orderingång uppgick till 49,4 (49,4) MSEK. Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 17,0 (21,8) MSEK
- Bolaget hade vid utgången av året en ansträngd likviditetssituation. Ett kraftfullt åtgärdsprogram har genomförts under året.
 

 

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-2