Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Fouquin-christophe-dreamstime.com Elektronikproduktion | 29 februari 2012

Obducat minskar förlusten

Under perioden januari till december landade resultatet pÄ -43,8 miljoner efter skatt, alltsÄ nÄgot bÀttre Àn förra Äret dÄ man hamande pÄ strax över -70 miljoner.
För det fjÀrde kvartalet gick försÀljningen nÄgot trögare och omsÀttningen sjönk ocksÄ frÄn 12,8 till 10,7 miljoner: "Inom LED industrin finns det fortsatt en tröghet vad gÀller investeringar i litografikapacitet. Detta beror dels pÄ behovet av en mer omfattande utvecklingsinsats i slutskedet av produktutvecklingen hos kunderna framförallt med tyngdpunkt pÄ epitaxi-processen men Àven pÄ grund av att volymerna totalt sett minskat i LED-industrin under 2011 jÀmfört med 2010. LED-tillverkarna ser vissa tecken pÄ en ÄterhÀmtning men bedömer att investeringsbesluten kommer först under andra halvÄret 2012", skriver företaget. Som en följd av jordbÀvningen i mars i Japan kommer en del av de pÄgÄende kundprojekten att försenas medan andra förvÀntas fortsÀtta enligt tidigare tidsplaner. Under fjÀrde kvartalet har orderingÄngen varit fortsatt god avseende NIL-produkter. I orderingÄngen ingÄr order frÄn ett flertal ansedda kunder sÄsom Nanyang University i Singapore och Institute of Semiconductor Chinese Academy of Science. FjÀrde kvartalet - Periodens omsÀttning uppgick till 10,7 (12,8) MSEK - Periodens resultat efter skatt uppgick till -12,9 (-24,0) MSEK och periodens resultat per aktie före utspÀdning uppgick till -0,70 (-2,77) SEK - Bruttomarginalen uppgick till 60% (49%) - Periodens kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -0,2 (-2,3) MSEK - OrderingÄngen under Q4 uppgick till 11,7 (19,6) MSEK   Januari - December - OmsÀttningen för perioden uppgick till 33,5 (42,3) MSEK - Periodens resultat efter skatt uppgick till -43,8 (-70,9) MSEK och periodens resultat per aktie före utspÀdning uppgick till -3,68 (-8,86) SEK - Bruttomarginalen uppgick till 64% (51%) - Periodens kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -14,6 (-44,2) MSEK - OrderingÄng uppgick till 49,4 (49,4) MSEK. Vid utgÄngen av perioden uppgick orderstocken till 17,0 (21,8) MSEK - Bolaget hade vid utgÄngen av Äret en anstrÀngd likviditetssituation. Ett kraftfullt ÄtgÀrdsprogram har genomförts under Äret.    
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-02-20 12:04 V12.2.3-2