Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Inocean AS Norway Elektronikproduktion | 05 mars 2012

ABB startar nytt samriskbolag med Inocean AS Norway.

Det nya bolaget kommer att heta ABB Inocean AB och får sitt säte i Göteborg. Samarbetspartner är Inocean AS Norway.

ABB har tecknat ett avtal med Inocean AS Norway om att starta ett gemensamt ingenjörsföretag, specialiserat på integrering av havsbaserad vindkraft. Inocean AS är ett arkitektföretag som levererar arkitekt- och konstruktionstjänster till den marina industrin världen över. Företaget har huvudkontor i Oslo samt kontor i Polen, Sverige och Brasilien. Den nya verksamheten ska arbeta med projekt för att ansluta havsbaserad vindkraft, inklusive design, konstruktion, projektledning och leveransbevakning avseende flytande plattformar för att integrera havsbaserad vindkraft med ABB:s anslutningsteknik. Syftet är att snabbare bygga upp expertkunskaper inom området för att stödja ABB:s växande verksamhet inom integrering av havsbaserad vindkraft. Den här satsningen följer på tidigare satsningar inom bland annat kabel och halvledare och ABB vill genom det här flytta fram sin position på markanden ytterligare. Havsbaserad vindkraft är en snabbt växande bransch med betydande potential som beräknas tillföra hela 100 gigawatt i förnybar kapacitet från 2011 till 2025, där Europa väntas stå för runt 70 procent. Många av dessa vindkraftsparker kommer att ligga långt ute till havs för att dra nytta av högre vindhastigheter, få fysiska begränsningar och minsta möjliga påverkan för landskap. Det innebär att den genererade vindkraften från vindturbinerna i havet måste samlas in till flytande plattformar för att därifrån överföras genom kabelförbindelser till kraftstationer på land för vidare distribution. ”Havsbaserad vindkraft är en av ABB:s växande verksamheter och genom ABB Inocean AB kommer vår kompetens och expertis på området att ytterligare stärkas”, säger Martin Gross, chef för ABB:s verksamhet Grid Systems inom divisionen Power Systems. ”Det nya joint venture-bolaget, tillsammans med våra nyligen ökade satsningar inom kabel- och halvledarverksamheterna, stärker vår ledande teknik och marknadsposition ytterligare och bekräftar återigen vårt engagemang att öka andelen förnybar energi i syfte att minska miljöpåverkan.”
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2