Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 20 december 2001

Getinge stöder forskning inom Mekatronik

Högskolan i Halmstad kommer att etablera en stark resurs för forskning inom området mekatronik.

Inom ramen för resursen skall långsiktig näringslivsrelevant forsknings-verksamhet bedrivas, samt studenter och doktorander utbildas till magister-, licentiat- och doktorsnivå. Getinge har beslutat stödja uppbyggnaden av området genom sponsring av en professur - Getinge-professuren i mekatroniska system - och på så sätt ge Högskolan bättre möjligheter att göra området konkurrenskraftigt med avseende på både kvalitet och volym. Bidraget från Getinge uppgår till sammanlagt 4 miljoner kronor under en period av fyra år. Mekatronik omfattar tekniken att skapa ny funktionalitet hos mekaniska system med hjälp av inbyggd programmerad elektronik.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-1