Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Embedded | 16 mars 2012

Enea hoppas på tillväxt efter renodling av verksamhet

Enea närmast tangerade omsättningen: för 2011 var den 721,5 miljoner och för 2010 låg den på 726,1 miljoner. På resultatsidan backande man dock vesäntligt: 2,5 miljoner för förra året jämfört med 67,4 miljoner 2010.

"Vår verksamhet inom mobil infrastruktur har växt bra under de senaste åren. Men Eneas totala omsättning har inte växt. Det beror på att den tillväxt som skett inom telekom infrastruktur har raderats ut av den nedgång som skett hos kunder inom mobila enheter samt minskning av omsättningen från förvärv, genomförda för ett antal år sedan", det säger vd Anders Lidbeck. Med anledning av försäljningen av konsultverksamhetensäger han: "I december tecknade vi så ett avtal om försäljning av vår nordiska konsultverksamhet till Alten Group och dess svenska dotterbolag Xdin. Den nordiska konsultverksamheten skiljde sig väsentligt från vår globala programvaruaffär. Genom att sälja av denna del fokuserade vi Eneas verksamhet på vår globala programvaruaffär samt produktnära tjänster och får möjlighet att ytterligare investera inom viktiga teknikområden. Vi kommer även att fortsätta att investera i vår tjänsteverksamhet i Rumänien, Kina och USA." © Enea
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1