Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Embedded | 19 mars 2012

Prevas förvärvar aktierna i Prevas Technology West,

Prevas förvärvar resterade 49 procent av aktierna i Prevas Technology West, ett dotterbolag i Göteborg Prevas AB startade 2009.

Från och med mars 2012 har Prevas förvärvat resterande del av aktierna i Prevas Technology West AB. Den fasta köpeskillingen för 49 procent av aktiekapitalet uppgår till 684 451 kronor. Därtill tillkommer en rörlig ersättning som faller ut under 3 år. Den totala köpeskillingen, inklusive rörlig ersättning, beräknas att maximalt uppgå till 4 Mkr.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1