Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 21 december 2001

Hexagon säljer Moteco

Hexagon AB har ingått ett avtal om att avyttra samtliga aktier i Moteco AB och dess dotterbolag till det börsnoterade finska bolaget Perlos Corporation.

I avyttringen ingår verksamheter som utvecklar, tillverkar och säljer antenner för mobiltelefoner samt för trådlös kommunikation på korta avstånd inom bl.a. Bluetooth och WLAN applikationer. Bolagets omsättning under 2001 uppgår till knappt 100 MSEK och bolaget uppvisar ett negativt resultat. "Avyttringen av Moteco är en del i Hexagons strategi att ytterligare koncentrera sin verksamhet till ett mindre antal affärsområden. Offensiva satsningar inom mätteknologi, med tillhörande efter- och mjukvarumarknader, har under de senaste 12 månaderna lyft Hexagons årliga omsättningstakt från knappt 5 till över 7 miljarder SEK.", säger Ola Rollén, VD och koncernchef för Hexagon AB. "Vi ser mycket positivt på Perlos som ny ägare till Moteco och gigaAnt. Komponentledet i mobiltelefonbranschen är i behov av en konsolidering. Hexagons mål är att vara nummer ett eller nummer två i alla strategiska segment. Vi övervägde länge att leda denna konsolidering själva. Men med hänsyn tagen till våra förvärv inom mätteknik och den expansionspotential vi ser där, är Perlos idag bättre skickade att ta ledningen i denna konsolidering och nå en världsledande ställning än Hexagon." fortsätter Ola Rollén.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2