Annons
Annons
Annons
Annons
© Tamas-ambrits-dreamstime.com Elektronikproduktion | 22 mars 2012

Sensys förlikas i Saudi-affären

Sensys Traffic AB och spanska Telvent har nått förlikning i tvisten rörande kontraktet för leveranser till Saudiarabien.

”Det är positivt att vi nu kan undanröja den stora osäkerhet och eventuella risk som funnits i och med det öppna skiljenämndsförfarandet. Därmed kan vi också koncentrera oss helt på affärsmöjligheterna i marknaden”, säger Johan Frilund, VD Sensys Traffic AB. Nettoeffekten av förlikningsavtalet för Sensys är en negativ resultateffekt på 9,8 miljoner kronor under första kvartalet och en positiv likviditetseffekt på 6,9 miljoner under andra kvartalet. Sensys fordran på Telvent uppgick i bokslutet till 16,7 miljoner. Som en följd av förlikningen skrivs fordran av. Förlikningen innebär att skiljenämndsförfarandet mellan Sensys och Telvent läggs ned. Inga åtaganden eller krav mellan Sensys och Telvent återstår efter förlikningen.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1