Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Jakub-krechowicz-dreamstime.com Elektronikproduktion | 26 mars 2012

Saab får order på identifikationssystem

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från den holländska myndigheten Rijkswaterstaat avseende leverans av det automatiska identifikationssystemet AIS

Systemet ska användas i Nederländernas floder och kanaler. Kontraktet innebär att Saab ska leverera den kompletta tekniska systemlösningen inom det Nederländska projektet DIAMONIS (Dutch Inland AIS Monitoring System). Saab har etablerat ett samarbete med det lokala företaget Tein Telecom som ska svara för lokalt projektgenomförande, 24/7 support med mera. Leveransen omfattar cirka 40 AIS basstationer, en nätverkslösning och ett webbaserat presentationssystem. Det automatiska identifikationssystemet, AIS, sänder regelbundet ut information om ett fartygs position, fart, kurs med mera till andra fartyg och ledningscentraler. Fartygen är utrustade med en transponder som över VHF-radio automatiskt sänder uppdaterad information med vissa intervall. Systemet ökar säkerheten genom att fartyg i god tid får reda på hur andra fartyg agerar så att man kan upptäcka eventuella kollisionsrisker. - Saab är marknadsledande inom AIS-domänen och systemet kommer att öka säkerheten signifikant i Nederländernas mycket omfattande flod- och kanalsystem. Rijkswaterstaat är en kompetent myndighet som producerat en detaljerad specifikation för projektet, vilket innebär att vår väletablerade systemlösning kommer att vässas ytterligare vad gäller såväl funktionalitet som prestanda”, säger Lars Bergholtz, chef för Saab TransponderTech AB. Kontraktet är på drygt 20 miljoner och innehåller också ett antal framtida optioner, exempelvis vid en eventuell expansion av systemet. Implementationen för DIAMONIS sträcker sig över 18 månader.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1