Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Edhar-yralaits-dreamstime.com Komponenter | 26 mars 2012

Imego och Acreo går samman

Swedish ICTs styrelse har föreslagit en sammanslagning av sina två verksamheter Imego och Acreo för att på ett effektivt sätt kunna ta tillvara på och utveckla kompetensen inom sensorteknologiområdet.

I torsdags togs beslutet av Acreos styrelse att sammanslagningen genomförs per den 1 april i år. ”Tillsammans blir vi stora på sensorer och sensorsystem och vi får ett brett erbjudande” säger Hans Hentzell styrelseordförande i Imego och vd på Swedish ICT (Imegos och Acreos ägare). ”Forskningsinstitutets roll är att föra ut forskningsresultat till nytta för industrin. Imego har idag en position som ligger nära företagens utvecklingsavdelning med bland annat kommersiella licenser för sina utvecklingsverktyg och Acreo har en stark förankring inom industrin och forskningen och i sin relation till akademin; tillsammans blir de än starkare i sin roll som forskningsinstitut.“ Behovet av sensorer, sensorsystemkunnande och kvalificerade integrationstjänster är ständigt ökande. I det kommande EUs ramprogrammet (FP8) kommer innovation och nyttogörande att betonas ännu starkare, för att slå vakt om europeisk konkurrenskraft. ”Verksamhetens största tillgång är en tvärdisciplinär mix av forskare och teknisk personal med moderna och ändamålsenliga lab, vilket utgör en unik resurs i Sverige för utveckling av sensorer och sensorsystem. Med en sammanslagning kommer forskningen och erbjudandet till näringslivet att kunna utvecklas och stärkas baserat på en heltäckande och än mer samverkande kompetens inom sensorteknologi” säger Mårten Armgarth vd Acreo. Acreo har idag en sensorverksamhet som består av forskning och utveckling av sensorer baserat på micro- och nanoteknologi, fiberoptik och Tryckt Elektronik. Man har en stark kompetens inom utveckling av komponenter, moduler, integrerade system och sensornätverk. Genom åren har Imego byggt upp en stark forskning och ett applikationskunnande inom MEMS baserade tröghetssensorer, Biosensorer, Elektromagnetiska sensorer och integrerade system inkluderande trådlösa nätverk. Imego erbjuder även en effektiv och snabb prototypframtagning av sensorer, sensorsystem och sensorapplikationer. ”Tyvärr så tvingas vi att titta över personalstyrkan i samband med sammanslagningen då Imegos största kund Sensonor, som står för en tredjedel av intäkterna på Imego, gick i konkurs den 17 februari. Sensonor tillverkar det precisionsgyro som utvecklats på Imego och som idag säljer bra. Vår förhoppning är att Sensonor kommer tillbaka.” säger Mårten Armgarth vd Acreo. ”Vi kommer nu att stå väl rustade inför framtiden och det ökade behovet av sensorer, men naturligtvis är det en mycket svår tid för hela personalen som under många år byggt upp verksamheten på Imego och speciellt för dem som nu blivit drabbade av varsel.” säger Hans Henzell VD Swedish ICT.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2