Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© gunnar3000 / dreamstime.com Analys | 29 mars 2012

Debatt: 'Oseriösa spot-leverantörer skadar oss alla'

Niclas Larsson hos Emporium Partners skriver nu ett inlägg till svar på gårdagens debattartikel av Olle Hulteberg. Han vill med detta ge sin syn på marknaden och spot-leverantörernas arbete.
Som delägare och Skandinavisk säljchef i en av marknadens ledande så kallade spot-leverantörer, Emporium Partners, känner jag mig manad att besvara det inlägg Olle Hulteberg skrev tidigare på denna sida.

I ett affärsklimat där just-in-time leveranser, cash flow management och lean production är ledord för de flesta i vår bransch så blir komponentallokeringarna allt vanligare då även komponenttillverkarna lever under samma ledord som ett led i hårda marknads- och ägarkrav. Att då, som Olle hoppas, kunna stryka ordet allokering från bransch-vokabulären genom fokus på konstruktionen tror jag är ett önsketänkande.
Om författaren: Niclas Larsson är delägare i Emporium Partners som har 50 anställda, 6 kontor och 3 lager världen över. Han har magisterexamen i Ekonomi och har arbetat inom den globala komponentdistributionen i över 10 år.
© Emporium Partners

Väldigt få aktörer lägger idag ett extra antal produkter på lager på grund av det affärsklimat som nämns ovan. Helst håller man inget lager alls. Konkurrensen är för hård för att spela med dessa dyra och resursallokerande säkerhetsmarginaler. Att då påstå att vi så kallade spot-leverantörer köper upp komponenter i rent spekulationssyfte är märkligt. Det påståendet är en gammal myt och helt felaktigt.

Det är tyvärr fler i branschen som lever i denna villfarelse vilket ger oss oberoende distributörer ett felaktigt rykte. Även vi spot-leverantörer lever under hård konkurrens och kan naturligtvis inte binda kapital på det sättet. Det är en ohållbar affärsmodell. Att vi utpressar oss till vår försäljning är också det en märklig inställning. Vi är en viktig del i dagens leverantörskedja. Ju mindre felmarginaler marknadens aktörer spelar med desto viktigare blir vår roll som problemlösare.
>>Oseriösa spot-leverantörer skadar oss alla<<

Emporium Partners har likt alla andra aktörer i branschen ett fokus på att ge våra kunder ett mervärde som ökar både våra kunders och vår egen lönsamhet samtidigt som vi behåller ett positivt kassaflöde. Det är samma svåra balansakt som de flesta företag kämpar med. Vårt mervärde i denna bransch är framförallt att flytta komponenter från där de finns till dit de behövs, vid rätt tillfälle. Både under hög- och lågkonjunkturer. Vid allokeringssituationer blir detta extra viktigt och efterfrågan stiger vilket leder till högre priser. Prisbilden har dock väldigt lite, om ens något, med spekulation att göra. Vi hjälper också våra kunder med att undvika att binda kapital i lager via våra avancerade logistiktjänster vilket är en typ av tjänst som väcker mycket intresse i dagsläget.

Något jag däremot tror att både jag och Olle är eniga om är att den extrema kortsiktigheten som råder skadar kvaliteten och skapar ett osunt agerande. Fokus ligger för de flesta företag på pris och lönsamhet. Om lösningen är kostnadseffektiv är den intressant. Kvaliteten tas för given med skygglapparna på och är aldrig förhandlingsbar. Även problemet med fejkade komponenter är sprungen ur samma fenomen. Kunderna vill ha mer för mindre. Oseriösa spot-leverantörer skadar oss alla men det är inte de som har skapat problemet.

Fokus på eget erbjudet mervärde är alltid lösningen vilket jag läser att Olle också erbjuder i sin fokus på konstruktion och leveransprecision. Jag hoppas att det slår väl ut och att vi som spot-leverantör kan fortsätta att assistera i denna strävan.

Niclas Larson hos Emporium Partners
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-1