Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 02 april 2012

Combitech får norsk stororder om nödkommunikation

Teknikkonsultbolaget Combitech har vunnit ett ramavtal kring utbyggnaden av norska nödkommunikationsnätet Nødnett. Uppdraget kan komma att engagera ett stort antal konsulter.
Ramavtalet beskrivs som en milstolpe i Combitechs etablering i Norge och kan komma att engagera ett stort antal konsulter från företaget.

Ramavtalet gäller för 8 av 19 specificerade områden i en offentlig upphandling kring uppbyggnaden av Nødnett, ett landsomfattande digitalt radiokommunikationssystem för aktörer inom skydd och säkerhet i Norge. Ramavtalet innebär att Combitech kommer att agera stöd som beställare mot underleverantörer vid projektering, utveckling och testning av systemet som ska stå klart 2015.

Combitech var delaktiga i uppförandet av svenska motsvarigheten till Nødnett, Rakel, som pågick mellan 2006 och 2010. Liksom Rakel kommer Nødnett att bygga på Tetrateknik, en europeisk teknisk standard som används inom många länder, bland annat resten av Skandinavien och Finland, för kommunikation rörande skydd och säkerhet.

– Combitechs tidigare erfarenheter kring Rakel vägde förmodligen tungt i upphandlingen. Det ställs väldigt höga krav på nätets funktionsduglighet då det måste ha kapacitet för stora volymer utan driftstopp, oavsett externa förhållanden. Dessutom krävs en maximal säkerhetsnivå avpassad för samhällskritisk och konfidentiell information. Vi har den bredd i kompetens som är nödvändig för uppdrag av detta slag, säger Ulf Lepp, projektansvarig på Combitech.

Upphandlingen inleddes i höst av Direktoratet for nødkommunikation, en underavdelning till norska Justitiedepartementet, som bjöd in både lokala och internationella företag att delta. Bland de områden som Combitech vann ramavtal för är radionät, testledning, kontrollrum samt systemutveckling av affärsstöd och applikationer. Combitech har cirka 70 konsulter med erfarenhet från Rakel och har dessutom anlitat norska delen av ingenjörskoncernen COWI som underleverantör.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-1