Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Tamas-ambrits-dreamstime.com Embedded | 02 april 2012

Prevas hjälper Miris när komponent föll bort

Prevas hjälper Miris när en av huvudkomponenterna slutade att tillverkas. För att garantera Miris fortsatta produktion och möta den ökade efterfrågan utvecklade Prevas en kompatibel ersättningskomponent.
Miris Holding AB är ett Uppsalabolag noterat på Aktietorget. Miris tillverkar och marknadsför ett unikt instrument för analys av vätskor, såsom ko- buffel- och bröstmjölk. Mitt i en kraftig tillväxtfas slutade en av instrumentets huvudkomponenter att tillverkas. För att garantera Miris fortsatta produktion och möta den ökade efterfrågan utvecklade Prevas en kompatibel ersättningskomponent. Resultatet blev ett instrument som är billigare att producera och anpassat efter Miris behov av ökad stabilitet, bättre prestanda och förlängd livscykel.

Miris produktfamilj har sin bas i ett egenutvecklat och patenterat analysinstrument för analys av vätskor eller fasta produkter konverterade till vätska. Mätmetoden bygger på Mid-Infraröd spektroskopi och Miris står för Mid Infra Red Intelligent System. Analysinstrumentet kan analysera kompositionen i en mängd olika vätskor där fokus i dagsläget ligger på mjölkanalyser där innehållet av fett, protein, kolhydrater, etcetera mäts. Miris instrument används även för att analysera till exempel kött, fisk och läkemedel.

– Marknaden för analysinstrument inom mjölkområdet är mycket stor. Med Miris instrument kan dyra och stora instrument ersättas med små, bärbara enheter till lägre priser utan att ge avkall på prestanda och kvalitet. Den attraktiva korrelationen mellan prestanda och pris öppnar för en omfattande marknad inom analys av ko- och buffelmjölk i snabbväxande ekonomier, bland annat i Indien och Kina, säger Tony Malmström som är en av grundarna och CEO på Miris. Och fortsätter:

– Ett annat mycket viktigt användningsområde för Miris instrument ligger inom bröstmjölksanalys, där man kan analysera näringsinnehållet i bröstmjölk och individuellt anpassa eventuella tillsatser för prematura barn. Analyserna kan göras på plats på en neonatalavdelning och direkt anpassas till det enskilda barnets näringsbehov.

Snabb utveckling med den senaste teknologin

Den processormodul som utgör basen i Miris instrument slutade oväntat att produceras. Miris ställdes då inför valet att konstruera om sitt instrument för en annan kommersiell processormodul, eller att ta fram en egen processormodul anpassad för den befintliga instrumentarkitekturen. I samråd med Prevas valde Miris det senare alternativet. Prevas utvecklade en anpassad processormodul för Miris, baserad på Freescales i.MX-53-processor (ARM Cortex A8).

Den nya procesormodulen lämnar övriga delar av instrumentet orört och är således kompatibel med redan installerad instrumentbas. Till detta har Prevas också utvecklat en anpassad Windows Embedded Compact 7 image för den nya modulen.

– En av anledningarna till att ledtiden för Miris kunnat hållas nere är våra möjligheter till återanvändning. Inte mindre än tre parallella projekt har körts samtidigt där samma hårdvarubas använts. Detta innebar att viktig know-how och designlösningar kunde delas mellan projekten vilket kortat ledtid och kostnad i alla tre fallen. Vi har genom åren hjälpt våra kunder med att få ut drygt 4 000 produkter på marknaden och har en bred och djup portfölj av plattformar, komponenter och kunskap att ta av, säger Jonas Mann Business Area Manager på Prevas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-1