Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 02 januari 2002

Orbiantaffären klar

Telia slutför försäljningen av Orbiantgruppen till Flextronics.

Telia har idag, efter godkännande från berörda myndigheter, slutfört det i oktober offentliggjorda avtalet med Flextronics Network Services om försäljning av sex bolag ingående i Orbiantgruppen. Telia kvarstår som ägare av en minoritetspost på nio procent av aktierna i Orbiantgruppen. Försäljningen är ett led i Telias fortsatta fokusering på kärnverksamheten. I Orbiantgruppen ingår Teliabolagen Neterna, Telia Service, Telia Systems, Evega, Relacom och Wireless Network Management med tillsammans 5 400 anställda på över 300 orter i Sverige. (Där Telia ingår i företagetsnamnet ska namnbyten ske.) Telia kommer att köpa installations-, drift- och underhållstjänster av Orbiantgruppen. Ett avtal om fortsatt samarbete är upprättat, där man är överens om köp- och leveransåtaganden fram till och med år 2004.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1