Annons
Annons
Annons
Annons
© Rommel-rondario-dreamstime.com Komponenter | 13 april 2012

Rotakorn och IDofEA reder ut problemet falska komponenter

Branschorganisationen IDofEA (Independent Distributors of Electronics Association) och medlemsföretaget Rotakorn reder ut problematiken kring förfalskade komponenter. Under en halvtimme på S.E.E kommer de gå igenom vad man behöver veta.

De senaste månaderna har allt intensivare diskussioner om förfalskade komponenter förts, inte minst sedan det uppdagats att bland annat den amerikanska armén drabbats av problemet. Det här har också gjort att lagstiftningarna har skärpts för öka kontrollen på en allt öppnare marknad.
>>Det finns tyvärr alltid individer som är beredda på att tjäna pengar på ett oetiskt sätt.<<
- Problemet kan vara mångbottnat, säger Jörgen Carlsson som är vd på Rotakorn. Ibland kan det vara enkelt att upptäcka förfalskningar och ibland krävs mer sofistikerade metoder. - En sak som vi har tittat på är varför problemet har ökat. En anledning är att västvärlden lägger ut mer elektronikskrot i andra delar av världen. Det här ger möjligheter både till så kallat refurbishment och rena förfalskningar. Det finns tyvärr alltid individer som är beredda på att tjäna pengar på ett oetiskt sätt. Man kommer också att behandla frågan om oberoende distribution och vad dess för och nackdelar är. På en marknad där obsoleta komponenter ibland behöver hittas och där allokeringar och bristsituationer har ökat finns ett ökat behov av komponenter som inte kommer genom de stora kanalerna – men också ett ökat behov av kontroll av dessa. Regler och erfarenheter En av huvudpunkterna blir en genomgång av standarden IDEA-STD-1010-B som ger riktlinjer för hantering av komponenter från den öppna marknaden. - Kraftigt förenklat brukar jag säga att IDEA-STD-1010-B är som ett slags ISO för processen att upptäcka undermåliga komponenter, säger Jörgen Carlsson. Certifieringskraven för IDEA har dock varit betydligt mer krävande än ISO. Följer man standarden så har man alla möjligheter att finna felaktigheter. Medlemskapet och certifieringen är en investering som har gett ett mycket bra resultat för Rotakorn. Rotakorns talare Peter Berglund håller inte föredraget på S.E.E under företagets eget namn utan för IdofEA:s räkning. Med det sagt har de som företag ändå stor erfarenhet av att hantera problemet. - Det är ett problem vi givetvis har stött på. Vi köper väldigt mycket, i alla fall 80%, genom normala kanaler. Men så finns det ibland obsoleta komponenter och de finner man inte där. Då får vi gå till den öppna marknaden med de risker det innebär. Genom att certifiera våra underleverantörer enligt IDEAs riktlinjer och ”audits” på plats hos leverantören minimerar vi risken för undermåliga komponenter. I extremfall med komponenter som endast är tillgängliga genom en ocertifierad leverantör tar vi beslut tillsammans med kunden hur vi på bästa sätt testar komponenterna, säger Jörgen Carlsson. Han menar också att problemet felaktigt ofta beskrivs som ett helt igenom asiatiskt problem. - Det finns mycket förutfattade meningar om att det sitter människor på källarföretag i Kina och tillverkar förfalskade komponenter. Visst finns en stor del av problemet i Kina men också i västvärlden genom att mindre noggranna företag säljer komponenterna vidare utan att ha en kvalificerad kontroll.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2