Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Evertiq Elektronikproduktion | 19 april 2012

Enics fokuserar Malmö-enheten

Evertiq har suttit ned med Johan Raneke, Key Account manager hos Enics och ansvarig för affärsområdet fast prototyping. Vi fick en liten inblick i vad som händer i Malmö-enheten just nu.

Enics har som bekant råddat om en smula i sin verksamhet. Fabriken i Västerås ingår numera i en större ”business unit” som utgörs av också enheterna Elva och Lohja. I Malmö är det förvisso ”business as usual” men med ökad fokusering. Ett av Malmö-fabrikens fokus är Fast prototyping, ett område som har blivit allt viktigare. Gemensamt är, förutom korta ledtider, också att kunderna har höga krav på verksamheten. Sverige är fokus men Malmös geografiska position gör att man också blickar ut mot Europa. Vi arbetar hårt med att hålla kvar kunder inom låg- och medelmix. Det viktiga med Fast prototyping är att man arbetar med bra bra partnerskap. Vi behöver hela tiden få bra och relevant information för att kunna göra ett bra jobb, leverera i tid och med rätt kvalitet, säger Johan Raneke. Prototyper har man givetvis byggt i alla år. Att man väljer att fokusera mer och mer har dock växt fram på senare tid. När produkten är redo att lämna prototypstadiet och gå upp i fullskalig volym kan den flyttas till andra fabriker. Trycket har dock ökat, upplever Johan Raneke. Nu arbetar man med ett effektiviseringsprogram med målet att förbättra i alla led och därigenom kunna producera än fler prototyper för att klara den större kundmassan och efterfrågan. Fokuset ligger främst inom professionell industri, ett område där Enics har ett starkt fotfäste, samt medicinteknik. Man vill hellre vara nischade inom dessa två än att spreta. Därför går 100% av kapaciteten in i dessa områden, förklarar Johan Raneke. Lågkonjunkturen förra hösten lämnade företaget helt oberört även om man precis som många andra kände av ökad tvekan hos kunder. Siffrorna på sista raden i boken var bra och nu blickar man framåt. Som nämnt är det ett effektiviseringsarbete som ligger på bordet. Men det handlar också om att arbeta med produkterna, inte bara som prototyper, utan över hela livscykeln.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1