Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 02 januari 2002

Konjunkturen vänder i slutet av 2002

TCO-ekonomerna presenterar sin andra konjunkturrapport.

Där konstateras att USA, EU och Japan för första gången samtidigt är inne i en kraftig lågkonjunktur. De skattesänkningar som nu diskuteras i USA, och som många ekonomer ser som en vändpunkt för världsekonomin, kommer att sakna stimulanseffekter. Därför tror TCO-ekonomerna på en konjunkturvändning först i slutet av år 2002. Faktorer som kännetecknat svensk ekonomi under det gångna året är: Tillväxten blev sämre än förväntat under 2001, främst för att den privata konsumtionen blev oväntat svag och bara ökade med 0,3 % trots att hushållsinkomsterna ökade med 3 % hushållssparandet ökade dramatiskt Stat och kommun hade en oväntat svag konsumtion Trots en låg konsumtionsökning minskade inte efterfrågan på arbetskraft. Det berodde bland annat på att turismen inom landet ökat, att den registrerade privata konsumtionen av försäkrings- och finanstjänster minskat samt att köp av importerade bilar sjunkit Importen minskade mer än exporten och utrikeshandeln har därför hållit uppe tillväxten i Sverige - BNP-tillväxten i Sverige kommer till följd av bland annat den internationella utvecklingen under 2002 att bli fortsatt svag, bara 1,3 %. Det är de svenska konsumenterna som har nyckeln till en hygglig ekonomisk utveckling i Sverige. Hushållen kommer under 2002 att få reala köpkraftsökningar som till stor del kommer att gå till ökad konsumtion. För att stimulera konsumtionen ytterligare borde ersättningen till de arbetslösa höjas, för varje sådan krona kommer att gå till konsumtion, säger Roland Spånt, chefsekonom på TCO. Enligt TCO-ekonomerna finns det fortfarande ett utrymme för Riksbanken att i början av 2002 sänka räntorna med upp till en halv procentenhet. TCO-ekonomerna skriver att år 2003 kommer att bli ett ekonomiskt mycket bra år med en tillväxt på minst 2,6 %, fortsatta reallöneökningar och en fallande arbetslöshet ner till 4,1 %
Annons
Annons
2020-08-03 19:13 V18.8.0-2