Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 april 2012

Invigning av nytt ljud- och vibrationslabb

En ny, hyperkänslig utrustning för att mäta ljud och vibrationer finns snart på plats vid Lund Tekniska Högskola.
Det är den danske tillverkaren Brüel & Kjær som lånar ut sina produkter med förhoppningen att de ska komma till användning i nya, tvärvetenskapliga, och gärna industrinära, forskningsprojekt.

– För att kunna sköta exempelvis ett vindkraftverk måste man kunna läsa av och tolka de vibrationerna som anläggningen avger. Då kan man exempelvis upptäcka och laga skador i tid. Överlag kan en sådan här utrustning ge en skjuts åt den forskning som går ut på att tolka vibrationer från olika anläggningar. Förhoppningsvis kan den också öppna upp för helt nya användningsområden, säger Göran Sandberg, professor i Byggnadsmekanik och universitetets samordnare för detta projekt.

På plats finns utrustning och installationer, bland annat en vinge och en motor från ett vindkraftverk där ljudet och vibrationerna från en vinge och motorn visas. Ljud och vibrationer mäts också och på ett existerande vindkraftverk och presenteras direkt på websidor.

– Anledningen till att vi valde just LTH beror på att här finns bred kompetens inom energiområdet, från vindenergi till olika slag energieffektiviseringsprocesser. Tillsammans hoppas vi kunna utveckla ett skandinaviskt centrum inom området, säger Lars Agerlin, VD och forsknings- och utvecklingsansvarig vid Brüel & Kjær.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-04-24 23:28 V9.4.0-1