Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© roza-dreamstime.com Elektronikproduktion | 24 april 2012

Partnertech: Sjätte pluskvartalet i rad

Den positiva utvecklingen som präglade förra året har fortsatt in i första kvartalet 2012. Rörelseresultatet uppgick till 21 miljoner.
Första kvartalet 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 611 MSEK (587)
  • Rörelseresultatet uppgick till 21 MSEK (3)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 12 MSEK (-4)
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,97 SEK (-0,34)
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -18 MSEK (16)
  • Soliditeten uppgick vid periodens slut till 39 procent (37)
  • PartnerTech har tecknat samarbetsavtal med Safetykleen om utveckling och tillverkning av produkter för rengöring av komponenter och verktyg


Partnertechs vd Leif Thorwaldsson kommenterar:

"Vi ser en fortsatt tillväxt inom maskinbearbetning i kvartalet, främst på grund av den fortsatta återhämtningen inom marknadsområdet Försvar och marin. Även elektroniksegmentet har utvecklats positivt medan systemintegration och inkapslingar har tappat något i volym till följd av en svagare efterfrågan från ett antal kunder.

Det finns ett stort intresse för vårt breda erbjudande som förutom teknisk utveckling, produktion och eftermarknadstjänster även omfattar en stark global försörjningskedja och en allt större andel produktion i lågkostnadsländer. Som ett kvitto på detta har vi i kvartalet och efter periodens slut erhållit orders från både befintliga och nya kunder.

I mars kommunicerade vi ett nytt samarbetsavtal inom området för miljöteknik avseende produkter för Europas ledande leverantör av tjänster och produkter för rengöring av komponenter och verktyg. Avtalet omfattar både vår utvecklingskompetens och tillverkning av kompletta system och är i linje med vår målsättning om en större andel affärer högre upp i värdekedjan.

Trots att detta är det sjätte kvartalet med positivt resultat för PartnerTech är det svårt att bedöma hur osäkerheten i omvärlden påverkar utvecklingen i våra olika marknadsområden framöver."

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-05-11 10:46 V9.5.4-2