Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© fouquin-christophe-dreamstime.com Elektronikproduktion | 24 april 2012

Sämre för Aros - men fortfarande på plus

"Under slutet av 2011 påverkades AQ av vikande konjunktur och fjärde kvartalet uppvisade därmed svaga resultatsiffror", skriver företaget.

AQ skriver att inledningen på året fortfarande påverkas av konjunktur-nedgången som kom i slutet av det föregående året. Under slutet av perioden har dock efterfrågan stabiliserats och resultatsiffrorna vänt uppåt. Rörelseresultatet för Q1 landade på 18 miljoner (40) och omsättningen låg på 525 miljoner (579). Viktiga händelser: - AQ har under april bildat ett bolag i Danmark. Grundidén för bolaget är att sälja komponenter och system i Danmark och i norra Tyskland. En vd med lång erfarenhet av marknaden i de regionerna och liknande försäljning till industrikunder har tillsatts. - Efter ett målmedvetet arbete med AQ Segerströms processer, som också vunnit kundernas gillande, uppvisar bolaget ett positivt resultat i Q1. Detta är det första kvartal som gått med vinst efter AQs övertagande av konkursboet 2009. - Ett program för att öka kapaciteten för högkvalitativa rostfria elskåp för livsmedels- och medicinteknisk industri pågår och har under kvartalet intensifierats i AQ Electric AD i Bulgarien och AQ Electric i Suzhou i Kina. Delårsrapport januari - mars 2012 * Nettoomsättning 525 MSEK (579) * Beställningsingång 562 MSEK (577) * Rörelseresultat 18 MSEK (40) * Resultat efter finansiella poster 19 MSEK (37) * Soliditet 59 % (56) * Vinst per aktie efter skatt 0,87 SEK (1,61)
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2