Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© homiel-dreamstime.com Elektronikproduktion | 25 april 2012

Note klarade lönsamhet när marknaden svajade

Under perioden före och under kvartalet svajade det till i världsekonomin. Notes försäljning sjönk med 12% jämfört med samma period förra året. Man är dock fortfarande kvar på plus.

”Osäkerheten i världsekonomin har medfört att vi noterat senareläggningar av projekt och lageranpassningar nedåt hos flera av våra kunder. Våra tillverkande enheter har tvingats att hantera påtagligt ojämna beläggningsnivåer, vilket har ställt stora krav på flexibilitet i vår tillverkning och materialförsörjning. Trots utmaningarna på marknaden tycker jag att vår lönsamhet fortsatt utvecklats förhållandevis stabilt”, skriver vd Peter Laveson i kvartalsrapporten. Rörelseresultatet för perioden landade på 10,9 miljoner kronor, ner från 12,3 samma period föregående år. Intäkterna landade på 274,7 miljoner, ner från 311,8. Perioden januari-mars ”Första kvartalets avmattning av efterfrågan medförde att vår försäljning, som i det korta perspektivet är starkt knuten till volymutvecklingen i pågående kunduppdrag, minskade med 12% till 274,7 miljoner kronor. Noteras bör dock att försäljningen under första kvartalet i fjol var förhållandevis stark och 5% utgjordes av engångsleveranser och 2% var materialleveranser utan marginal till vårt tidigare joint venture i Krakow, Polen. Glädjande är att det initiativ vi tog i fjol för att skapa förutsättningar för ökade affärer direkt ifrån Industrial Plants hittills har slagit väl ut. Denna försäljning utgjorde 12% av vår totala försäljning. Särskilt har leveranserna från vår enhet i Kina tagit ordentlig fart.” © Note
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1