Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 april 2012

Efterlängtat trendbrott för svenska underleverantörer

Underleverantörernas orderingång har planat ut, men förväntningarna under innevarande kvartal visar redan en tydlig ökning. Detta enligt nya kvartalssiffror från Underleverantörsbarometern som Svensk Industriförening Sinf, presenterar idag.

– Äntligen ser vi en positiv utveckling efter tre kvartal med oförändrad orderingång. Även om omsättningen än så länge inte tagit fart så är indikationerna goda, säger Anders Ekdahl, VD Svensk Industriförening Sinf. Barometern visar dessutom att andelen företag som planerar att dra ner på personalstyrkan minskar, istället söker man produktionspersonal samt marknads- och försäljningskompetens. – Hela 44 procent av företagen förväntar sig ökad orderingång under andra kvartalet. Fler som avser att anställa(23 procent) och färre(10 procent) som planerar nerdragningar, det är positivt. Det enda egentliga problemet är att bristen på kvalificerad arbetskraft fortfarande kvarstår, säger Anders Ekdahl, VD för Sinf. Sinfs underleverantörsbarometer ger följande svar och siffror:
  • Under första kvartalet 2012 noterade 44 procent av företagen en omsättningsökning medan nästan var fjärde tror på en minskning.
  • Den förväntade orderingången för andra kvartalet 2012 bedöms öka hos 44 procent av företagen jämfört med knappt var tredje föregående kvartal, vilket är den första ökningen på fyra kvartal. 16 procent spår en minskad orderingång jämfört med drygt var fjärde föregående kvartal.
  • Lönsamheten bedöms ha försämrats jämfört med motsvarande period föregående år, medan produktiviteten ökat något. Den totala andelen av företag som utnyttjar mellan 71-100 procent av sin maximala produktionskapacitet, har ökat från 60 procent till 67 procent det senaste kvartalet.
– Bristen på utbildad arbetskraft är ett konstant problem. Till och med under krisen 2008-09 angav var fjärde företag att det var ett problem. Nu ligger vi konstant på ca hälften av företagen, det är ett underbetyg åt utbildningspolitiken. Snart är det försent att agera. Hög medelsålder på befintliga medarbetare, tröga utbildningsvägar med långa leveranstider gör att företagen snart står utan den arbetskraft de behöver, säger Anders Ekdahl. I Underleverantörsbarometern mäter Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Sinf har cirka 1300 medlemsföretag.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1