Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 26 april 2012

Huawei rapporterar fortsatt tillväxt globalt och i Norden

Huawei rapporterar årliga globala försäljningsintäkter på 203.9 miljarder CNY – Stark tillväxt i de nordiska länderna med 57% ökad försäljning under 2011.

Huawei rapporterar globala försäljningsintäkter för 2011 på 203.9 miljarder CNY, en ökning med 11.7 procent på årsbasis. Huawei redovisar en nettonvinst för helåret på 11.6 miljarder CNY och uppvisar en stark tillväxt inom affärsområdena Enterprise och Consumer, med en tillväxt på 57.1 respektive 44.3 procent. Huawei utökade investeringarna inom forskning och utveckling (F&U) till 23.7 miljarder CNY, vilket motsvarar 11.6 % av dem årliga försäljningsintäkterna. Huawei Nordics fortsatte sin snabba tillväxt under 2011 med försäljningsintäkter på 345 miljoner USD, en ökning med 57 procent på årsbasis. Företaget har nu över 800 medarbetare på nio kontor i Norden. De viktigaste faktorerna bakom tillväxten har varit ökade investeringar i F&U och flera större kontrakt med ledande mobiloperatörer. Bland dessa märks ett nätmoderniseringprojekt med TeliaSonera i Norge, lanseringen av världens första kommersiella LTE-tjänst (4G) på 900 MHz-bandet tillsammans med Telenor och Tele2:s joint venture Net4Mobility i Sverige och fortsatt stark försäljning av terminaler till alla de ledande operatörerna i Norden. "Norden har alltid varit en strategiskt viktig marknad för Huawei och under de senaste 10 åren har vi investerat mycket i lokal forskning och utveckling och för att bygga en position som en ledande telekomleverantör. Framöver kommer vi att förstärka våra erbjudanden till företag och konsumenter för att bli en ledande leverantör inom såväl IT som telekom och etablera oss som ett av de tre största varumärkena inom smartphones", säger Gordon Luo, VD för Huawei Nordics. Forskning och utveckling Under 2011 har Huawei fortsatt expandera inom lokal forskning och utveckling i Sverige, Närmare 50 nya medarbetare har rekryterats inom utveckling av mobiltelefoner, antenner och systemdesign för radionät. Huaweis svenska F&U-organisation sysselsätter nu nära 350 personer vid de tre kontoren i Kista, Göteborg och Lund. Under andra halvåret 2011 rekryterades Mats Andersson som platschef för kontoret i Göteborg, med globalt ansvar för antennutveckling för mikrobasstationer. Huawei Norden bedriver i dag forskning och utveckling inom radionät, basstationsteknik, mobiltelefoner, mikrovågsteknik och antenner. Under 2011 har Huawei fortsatt att utöka omfattningen på de forskningsprojekt som drivs i samarbete med bland andra KTH och Wireless@KTH i Sverige och andra institutioner över hela Europa. Tillsammans med de befintliga projekten inom trådlös kommunikation och mobilsystem har forskningssamarbeten också inletts inom kraftsystem, produktionsteknik för förstärkare och effektivisering av förstärkare. Huawei kommer att fortsätta öka sitt engagemang inom forskningssamarbeten och tillsammans med partners aktivt driva utvecklingen inom mobilteknik och branschstandardisering. Samhällsansvar (CSR) Som medlem i FN:s Global Compact-initiativ har Huawei åtagit sig att bidra till att skapa ett ekosystem för branschen som främjar en hållbar utveckling för samhället, ekonomin och miljön. Huaweis CSR-strategi omfattar sex grundpelare, ansvarstagande verksamhet, överbrygga digitala klyftor, miljöhänsyn, förbättrat samhällsansvar i leverantörskedjan, omsorg om medarbetarna samt stöd till det lokala samhället. Under 2011 har Huawei utökat sitt CSR-arbete med det lokala samhället och utbildningssektorn genom flera gemensamma aktiviteter. I Danmark har ett samarbete inletts med Copenhagen Business Confucius Institute för att öka den kulturella förståelsen mellan Danmark och Kina, samt att etablera närmare relationer inom såväl näringsliv som kultur. Under 2012 kommer Huawei att fortsätta arbetet för ökad samverkan med lokala samhällsgrupper och för ökad innovation tillsammans med ledande tekniska universitet i hela Norden.
Visa fler nyheter
2019-12-12 10:59 V14.8.5-2