Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 03 januari 2002

Referenskonstruktion för USB On-the-Go

Cypress lanserar marknadens första referenskonstruktion för USB On-the-Go

Komplett lösning för direkt sammankoppling av mobiltelefoner, digitalkameror, skrivare, PDA:er och andra bärbara produkter Cypress Semiconductor, som är medlem av USB On-the-Go (OTG) Working Group, har introducerat en referenskonstruktion som avser en kombinerad host- och perifericontroller som implementerar det nya OTG-tillägget till USB 2.0-specifikationen. USB On-The-Go utökar funktionaliteten hos USB-bussen så att den även stödjer portabla produkter, som ju typiskt kräver låg strömförbrukning och miniatyriserade kontaktdon. OTG erbjuder dessutom vissa möjligheter till pc-oberoende "host"-funktioner. USB OTG-baserade produkter kan kommunicera med varandra utan att vara anslutna till en dator. Så kan t.ex. en USB OTG mobiltelefon anslutas direkt till en OTG-kompatibel digital stillbildskamera. Typiska applikationer, förutom mobiltelefoner, är PDA:er och set-top boxar. Alla USB OTG-produkter bibehåller sina funktioner som certifierade USB 2.0-periferienheter. Cypress prototypkort SL811HR_OTG kombinerar marknadens första USB host/perifericontroller (SL811HS) med en annan controller (SL11R). Det gör det lätt att snabbt utveckla portabla lösningar som överensstämmer med USB OTG-tillägget. Referenskonstruktionen omfattar kretsscheman, konstruktionsdokumentation, provexemplar av SL811HS- och SL11R-kretsarna, ROM-baserad programvara, en kompilator och teknisk support. "Som medlem av USB Implementers Forum (USB-IF), har Cypress verksamt bidragit till USB-arkitekturens framgång på pc-marknaden," säger Håkan Jansson, Field Applications Engineer hos Cypress Semiconductor i Norden. "Vi räknar med att USB OTG kommer att starkt öka användningen av USB på helt nya marknader. Konstruktörerna kommer att ha stor nytta av den här referenskonstruktionen. Utvecklingssatsen gör det möjligt att skapa en äkta USB-baserad portabel produkt eller "embedded host" som kan fungera som värd helt oberoende av en pc." En applikationsrapport med närmare information om konstruktionen kan hämtas från Cypress webbsajt. Flera nya OTG-produkter är redan under utveckling hos Cypress och kommer att erbjuda ännu högre integrationsnivåer. Information om dessa publiceras efterhand på Cypress webbsajt.
Annons
Annons
2020-08-04 13:53 V18.8.1-1