Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 06 oktober 2000

Fältförsök för optisk nätteknik i stadsnät

Siemens bygger ett konfigurerbart DWDM-system i Berlin.
Siemens-divisionen Information and Communication Networks har byggt upp och testat en prototyp av ett fjärrkonfigurerbart optiskt stadsnät. Detta har ägt rum i form av ett fältförsök i Berlin på Deutsche Telekoms fibernät. Nätet bygger på nästa generation DWDM-produkter (Dense Wavelength Division Multiplexing) från Siemens - TransXpress Waveline och TransXpress Infinity. I fältförsöket används för första gången optiska Add-Drop-multiplexers (OADM) i praktiken. Tack vare dynamiska konfigurationsmöjlighter av dessa nätelement utgör de grunden för den förmedling av DWDM-våglängskanaler som kallas optisk routing. Fältförsöket är ett viktigt steg för WDM från punkt-till-punkt förbindelser till ett rent optiska överföringsnät ( All optical Networking ).

Nätet i Berlin har en omfattning på 60 kilometer, och här överförs 32 kanaler med en bithastighet på upp till 10 Gbit/s vardera. En utökning till 80 DWDM-kanaler med 10 Gbit/s kan utföras, något som redan bevisats av ingenjörer i Siemens laboratorier. Den DWDM-teknik som används säkerställer transparensen i nätet, d.v.s överföringen av data oavsett format och bithastighet. Förutom testet av systemkoncept för framtida fotoniska överföringsnät i fältförsöket, testas också simultan överföring av olika dataformat i ett antal DWDM-kanaler. De nyutvecklade fotoniska nätelementen, som obehindrat kan konfigureras, utgör grunden för optisk routing av DWDM-kanaler. Tack vare dynamisk konfigurerbarhet kan mer bandbredd tillhandahållas mycket snabbt var som helst i DWDM-nätet. Detta förbättrar "Time to Market" för nätoperatören. I syfte att erbjuda kostnadsoptimala lösningar, är Add/Drop-kapaciteten för OADM:n skalbar - och på det viset erhålls en anpassning till nätoperatörernas olika krav. Den dynamiska konfigurerbarheten i DWDM-kanalerna har fördelen att befintliga våglängskanaler kan tillhandahålls till olika användares uppkopplingar vid vissa tidpunkter. Därigenom får man en bättre nyttjandegrad av bandbredden i framtida överföringsnät.

Resultaten från fältförsöket appliceras direkt på den framtida utvecklingen av stadsnäts DWDM-produkten TransXpress Waveline och på TransXpress Infinity, en produkt designad för långa sträckor. Fältförsöket i Berlin äger rum inom ramen för sammanslutningen KomNet.

KomNet är en projektsammanslutning som stöds av Bundesministerium für Bildung och Forschung (BMBF). Sammanslutningen består av sju industriföretag samt 17 universitetsinstitut och forskningssällskap som underentreprenörer. Projekten har som mål att utveckla systemteknik och systemteknologi för framtida optiska överföringsnät. Förutom experiment i laboratorier bygger man upp ett exempel på ett kommunikationsnät som sträcker sig från Berlin, via Darmstadt och Mannheim fram till Stuttgart. Detta nät skall användas som en plattform för tester av fotoniska nättekniker, nätkomponenter, protokoll och abonenntanslutningar för det framtida bredbands-Internet. Utvecklingen inom affärsenheten Transportnät inom Siemens Information and Communication Network deltar i projektarbetet med tre delprojekt: uppbyggnaden av ett DWDM-stadsnät i Berlin, en bidirektionell WDM-fjärrtrafiksträcka med en överföringskapacitet på 8 x 10 Gbit/s per riktning mellan Berlin och Darmstadt och en WDM-sträcka med en kanaldatahastighet på 40 Gbit/s mellan Darmstadt och Mannheim.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2