Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 28 maj 2012

Epsilon skriver nytt ramavtal med Nexans

Konsultföretaget Epsilon tecknar ett treårigt ramavtal med Nexans Norge AS, verksamma inom högspänningssjökablar.

Med nyfunna oljefält utanför Norges kust väntar stora arbetsinsatser för Epsilon under flera år framöver. Nexans Norge AS arbetar inom leverans av kraft- och telekablar samt högspänningssjökablar. Företaget har närmare 1 400 anställda i Norge som bistår bland annat med elförsörjningen ute på oljeriggar och pumpar ute på oljefälten. – Epsilon blir nu leverantör till ytterligare en av de stora konsultköparna i Norge, som dessutom befinner sig i en omfattande expansionsfas. Vi har möjlighet att bistå med konsultkompetens inom flera områden, vilket ökar våra möjligheter att utveckla Norge som marknad för våra tjänster, säger Mats Boström, koncernchef för Epsilon. För tillfället råder stor efterfrågan på ingenjörer inom konstruktion och beräkning i Norge, och norska företag söker sig därför utanför landet för att hitta kompetens. Nya oljefält har även upptäckts, vilket förväntas innebära stor efterfrågan på ingenjörstjänster under flera år framöver. – Epsilons bredd inom främst konstruktion och beräkning, samt företagets storlek och vårt erbjudande med både anställda och nätverk, gjorde troligtvis att uppdraget föll på oss, fortsätter Mats Boström. – För Nexans innebär avtalet med Epsilon att vi får avlastning i konstruktionsarbetet och får ta del av Epsilons kunskap inom beräkningar, vilket ger oss stöttning i vår expansionsfas, säger Jon-Vidar Knold, HR chef Nexans. Uppdraget innefattar ingenjörstjänster inom allt från mekanisk konstruktion till säkerhetsanalyser. Hitintills har tio uppdrag beställts, till ett värde av drygt 3 miljoner kronor.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2