Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 10 januari 2002

Sjukhus köper system från Kodak

I samband med att Södertälje sjukhus digitaliserar hela sin röntgenavdelning köper sjukhuset digitala röntgensystem från Eastman Kodak. Säkrare vård, ökad effektivitet och ökad användarvänlighet för personalen väntas bli resultatet.

- Trenden inom all röntgenverksamhet går mot digitalisering, säger Rolf Skuncke, klinikchef vid Södertälje sjukhus. Det finns stora fördelar både ur patient-, personal- och samhällsperspektiv vad gäller besparingar och säkerhet. Drömscenariot ur effektivitetssynpunkt vore om alla landets röntgenavdelningar kunde kopplas samman digitalt. Målet för oss är att göra hela Södertälje sjukhus röntgenavdelning pappersfri med digitala journaler, remisser och remissvar. - Allt fler sjukhus väljer nu en digital hantering av röntgenbilderna. Ett digitaliserat röntgensystem förenklar och påskyndar informationsflödet vilket ger effektivare vårdkedjor, säger Tord Hillstedt, försäljningschef Kodak Health Imaging i Sverige. Södertälje sjukhus har köpt bildplatteavläsarna Kodak DirectView CR900 och DirectView CR800 inklusive programvaran för bildoptimering, Kodak DirectView EVP, som ger röntgenbilder med hög bildkvalitet. Övrig inköpt utrustning består av två Kodak DryView torrlaserprintrar samt en bildenhet, Kodak Medical Image Manager, som möjliggör digital bildhantering av äldre röntgenutrustningar. Kodaks installation av det digitala systemet på Södertälje sjukhus är i drift sedan 4 september och i mars nästa år ska avdelningen kunna se alla bilder digitalt. I digitaliseringsprocessen ingår även investeringar i annan utrustning och ombyggnad av avdelningen. För personalen innebär en digitalisering en avsevärd förbättring av arbetsmiljön då hanteringen av kemikalier försvinner. Undersökningen av patienterna går snabbare och är mer patientvänlig då utrustningen kan placeras i eller precis utanför undersökningsrummet och personalen därför inte behöver lämna patienten under undersökningen.
Annons
Annons
2020-08-03 19:13 V18.8.0-1