Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Embedded | 21 juni 2012

Eneas strategiska insatser får gehör i telekombranschen

Enea summerar resultaten av sin strategi som tillkännagavs i december förra året.

Det förändringsarbete som bedrivits för att effektivisera organisationen och kunderbjudandet har bland annat resulterat i Enea Linux och Enea Linux Base Station Platform. Därmed har Enea uppnått de mest omedelbara delmålen i sin strategi mot att bli världens ledande systemlösningsleverantör för 3G- och 4G-infrastruktur. Enea har under det senaste halvåret framgångsrikt genomfört en rad aktiviteter, som bland annat gett följande resultat - Ett renodlat programvarubolag - I och med avyttringen av den nordiska konsultverksamheten i början av året, har Enea blivit ett renodlat bolag med en tydligare affärsinriktning och fokus på sin kärnverksamhet. - Satsningen på nyckelkunder har resulterat i en djupare kunddialog och produktutveckling samordnad med kundernas krav. Eneas stöd till sina befintliga och framtida nyckelkunder har förbättrats och som ett exempel på detta tecknades nyligen ett licensavtal med en japansk nyckelkund, värt 8.3 MSEK. - Lösningar för telekombranschen - Global koordinering av stora kundprojekt som i sin tur inneburit hög tillväxt för tjänsteverksamheten. - Närmare samarbete med ledande hårdvarutillverkare - Enea Linux Base Station Platform är framtagen i nära samarbete med Freescale Semiconductor för att lösa aktuella kundproblem och passar Freescales QorIQ®, StarCore® och QorIQ Qonverge™ SoC-arkitekturer. Enea uppskattar att mer än hälften av världens macrobasstationer kör programvara från Enea och hälften av jordens befolkning med LTE-åtkomst kopplar upp sig med hjälp av Eneateknologi. Eneas uttalade målsättning är att fortsätta vara det naturliga leverantörsvalet för kunder som utvecklar innovativa och tillförlitliga produkter som kommunicerar.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1