Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 26 juni 2012

Multiq förlikas med tysk partner

Multiq och den tyska partner med vilken man haft meningsskiljaktigheter gällande en större leverans förlikas nu.

MultiQ och en partner i Tyskland har haft meningsskiljaktigheter angående en större bildskärmsleverans under åren 2008-2010. Tvisten har nu lösts genom en förlikning och Multiq utbetalar ett begränsat belopp i ersättning till den tyska partnern. Ersättningen ligger inom ramen för de belopp som Multiq redan reserverat för tvisten. Genom förlikningen är de frågor som tvisten berör fullt och slutligt reglerade och ingen part har några kvarvarande krav på den andra parten.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1