Komponenter | 10 juli 2012

Tufft läge för Fingerprint

Under dagen föll Sensortillverkarens aktier efter att dystra försäljningsprognoser presenterades.
”Det andra kvartalet blev försäljningsmässigt en besvikelse. Försäljningen sjönk kraftigt då marknaden för areasensorn i Kina stannat av, ett par större projekt är kraftigt försenade och ett är tillfälligt inställt. Detta har resulterat i en stor lageruppbyggnad i mellanleden hos distributörer och deras större kunder produkttillverkarna”, skriver företaget i sin halvårsrapport.

”Efter en grundlig genomgång tillsammans med våra partners och största tillverkande kunder bedömer vi att det vid halvårsskiftet 2012 finns 7-9 månaders överlager hos distributörer och tillverkare vilket innebär att areasensorförsäljningen från FPC inte kommer igång igen förrän i slutet av Q1 2013.”

Försäljningen för det andra kvartalet uppgick till 0,6 miljoner kronor, att jämföra med 16,9 miljoner för samma period förra året.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -9,8 miljoner (0,1).

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-2