Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 13 juli 2012

Fortsatta rekordnivåer för HMS

"Omsättningen för årets första halvår utgör alltjämt rekordnivåer för HMS, men trots detta kan vi konstatera att senaste kvartalen inneburit en utplaning i vår tillväxt."

"Den tyska marknaden är fortsatt stabil och den amerikanska marknaden fortsätter att utvecklas positivt medan vi ser en fortsatt ojämn utveckling i Japan. Vi ser avvaktande och osäkra marknadsförhållanden på våra marknader. Detta märks främst som en svagare utveckling bland befintliga kunder. Vi ser fortsatt god framgång hos nya kunder och perioden har en orderingång som indikerar tillväxt framöver. Även omsättningen på rullande tolv månader innebar ett rekord med 390 Mkr. Tack vare en mer medveten kostnadsanpassning under det första halvåret kan vi dessutom redovisa en rörelsemarginal på 18 %", det skriver företaget i sin rapportering. - Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 4 % till 195 Mkr (188), vilket motsvarar en ökning med 1 % i lokala valutor - Rörelseresultat för årets första sex månader uppgick till 34 Mkr (38), motsvarande en rörelsemarginal på 18 % (20) - Orderingången för första halvåret ökade med 16 % till 229 Mkr (197) motsvarande 14 % i lokala valutor - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38 Mkr (22) - Resultat efter skatt för perioden uppgick till 26 Mkr (27) och vinst per aktie till 2,29 kr (2,46) - På rullande tolv månader uppgick nettoomsättningen till 391 Mkr (367) vilket motsvarar en ökning på 6 % i lokala valutor. Rörelseresultatet uppgick till 69 Mkr (81) motsvarande en rörelsemarginal på 18 % (22) Kvartalet - Andra kvartalets omsättning uppgick till 99 Mkr (96) motsvarande en ökning på 2 % och rörelseresultatet uppgick till 20 Mkr (20) - Orderingången under andra kvartalet uppgick till 113 Mkr (100)
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2