Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 juli 2012

Stabilt hos Addtech

Trots den oro som prÀglar ett flertal av koncernens marknader har efterfrÄgan totalt sett varit relativt stabil under inledningen av Äret.
Marknadsbilden Àr fortsatt splittrad och affÀrslÀget skiljer sig mellan olika geografiska marknader, kundsegment och produktnischer. EfterfrÄgan inom ett flertal produkt- och marknadsomrÄden har en fortsatt stabil utveckling men marknadslÀget för insatskomponenter frÄn nordiska tillverkningsföretag karaktÀriseras av större försiktighet. - Rörelseresultatet ökade under delÄrsperioden med 12 procent till 125 MSEK (112) och rörelsemarginalen uppgick till 9,4 procent (9,1). - Rörelsemarginalen före avskrivningar pÄ immateriella anlÀggningstillgÄngar uppgick till 10,4 procent (10,1). - Finansnettot var -7 MSEK (-5) och resultatet efter finansiella poster ökade med 10 procent till 118 MSEK (107). - Resultatet efter skatt för delÄrsperioden ökade med 10 procent till 86 MSEK (78) och vinsten per aktie ökade till 3,90 SEK (3,45). Addtech utvecklar och sÀljer produkter, delsystem och lösningar till industriföretag och tjÀnsteverksamheter i norra Europa.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-02-19 15:52 V12.2.2-1