Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 augusti 2012

Xavitech får amerikansk stororder med potential på över 100MSEK

Teknikföretaget Xavitech ABmed säte i Härnösand har fått en order på leverans av mikropumpar till ett värde av 4.6 miljoner kronor.

Beställare är ett amerikanskt medicinteknikbolag som tecknat ett femårigt leveransavtal med Xavitech AB. – Den långsiktiga potentialen i det här samarbetet är mycket stor. Enligt den prognos som vi fått kan intäkterna från pumpförsäljningen till det amerikanska företaget komma att uppgå till 115 miljoner kronor under de närmaste fem åren, säger Johan Stenberg, vd och huvudägare i Xavitech AB. Härnösandsföretaget räknar med att fördubbla omsättningen varje år de närmaste tre åren och kommer också att behöva anställa fler medarbetare. Xavitech AB grundades i Härnösand 2005. Företaget utvecklar och tillverkar intelligenta mikropumpar som främst ingår som komponenter i medicintekniska produkter. Företaget har sju anställa och 150 delägare, bland annat Saminvest, Investa Företagskapital och entreprenören Lars-Göran Bäckvall i Sundsvall. Företagets aktie är sedan ett halvår tillbaka noterad för handel på den Alternativa aktiemarknaden. På listan av företag som köpt Xavitechs pumpar finns till exempel Siemens, General Electrics, Philips och NASA. Avtalet med det amerikanska medicinteknikföretaget är omgärdat av sekretess och därför kan inte Johan Stenberg berätta namnet på det amerikanska företaget eller säga något om i vilka produkter som företagets mikropumpar ska användas. – Jag kan i alla fall berätta så mycket att det handlar om en helt ny produkt som är avsedd för en väldigt vanlig folksjukdom som främst orsakas av övervikt. Marknaden för den här produkten är enormt stor. Den första delordern är på 4.6 miljoner kronor och den ska vara färdiglevererad innan nästa sommar. – Vi kommer också de närmaste åren att behöva bygga upp ytterligare en produktionsenhet, för att bli mindre sårbara. Detta är ett krav från det amerikanska företaget och nödvändigt om vi ska klara leveransen både till våra nuvarande kunder och till det amerikanska medicinteknikföretaget.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2