Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 08 augusti 2012

Saab vill köpa HITT

Saab AB:s erbjudandet är ett publikt kontanterbjudande om 6,60 euro per aktie för samtliga utgivna och utestående aktier i HITT.

Saab och HITT förväntar sig att antalet anställda inom det sammanslagna bolaget inte kommer att påverkas väsentligt bortsett från de begränsade områden där Saab och HITT har överlappande verksamhet. Saab och HITT har kommit överens om att existerande skyldigheter som är del av anställningskontrakt och andra arrangemang inom HITT, inklusive pensions- och kollektivavtal, ska respekteras. Samråd med anställda Det relevanta samrådsförfarandet med ”works council” vid HITT har slutförts. Den 27 juli 2012 gav HITT:s ”works council” ett positivt utlåtande avseende Erbjudandet och de transaktioner som övervägs och rådde positivt om utnämningen av två nya medlemmar i HITT:s styrelse. Det socio-ekonomiska rådet (Sociaal-Economische Raad) och fackföreningarna FNV Bondgenoten och De Unie har blivit informerade om Erbjudandet i enlighet med det Ekonomiska och sociala rådet i Nederländernas (SER:s) fusionskod (SER-besluit Fusiegedragsregels 2000).
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2