Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 13 augusti 2012

LightLab Sweden AB förhandlar om kinesiskt joint venture

Belysningsföretaget LightLab har undertecknat ett Memorandum of Understanding (”MoU”) med industriella och finansiella partners i Kina gällande etaberlandet av ett Joint Venture.

LightLab har undertecknat ett Memorandum of Understanding (”MoU”) med industriella och finansiella partners i Kina. Avsikten är att skapa förutsättningar för kommersialisering av bolagets teknologi i Kina dels genom att etablera ett joint venture med kinesiska industriföretag, dels genom att med lokala finansiella partners säkerställa tillgång till kapital för den fortsatta långsiktiga utvecklingen. Ett sådant joint venture har i detta sammanhang erbjudits att etablera verksamhet i Zhangjiang Industrial Park i Shanghai. Inom ramen för MoU har intressenterna genomfört en teknisk due diligence. Detta arbete har av intressenterna bedrivits med stöd av externa vetenskapliga rådgivare. LightLab har presenterat sitt utvecklingsarbete och teknologiska resultat, bland annat genom att tillhandahålla 500 sidor av teknisk dokumentation. Vid efterföljande besök i Taipei har bolaget visat upp sin anläggning för prototypproduktion av lampor samt deltagit i flera diskussioner och formella möten. Efter teknisk due diligence råder samsyn mellan intressenterna och LightLab att bolagets teknologi har stark kommersiell potential. En intressent förordar att LightLabs teknik utvecklas ytterligare ett steg mot produkt genom utveckling av en förserie integrerade prototyper. Detta arbete bedöms ta 4-6 månader i anspråk och kräver att LightLab gör resursförstärkningar, bland annat i form av finansiering. Tillförseln av sådana ytterligare resurser är i dagsläget inte säkerställd, utan styrelsen utvärderar för närvarande hur detta skall kunna ske. ”Styrelsen i LightLab konstaterar att intressenterna efter genomförd teknisk due diligence, bekräftar bolagets belysningsteknologi. Styrelsen har mot denna bakgrund beslutat att fortsätta bolagets utvecklingsarbete med ambitionen att inom ett halvår ha glödlampsprototyper med integrerad elektronik och lampa. Avsikten är att därefter i ett joint venture skapa förutsättningar för industriell produktion”, säger Erik Åsbrink, styrelseordförande i Lightlab.
Visa fler nyheter
2019-12-12 10:59 V14.8.5-2