Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© dmitry-bomshtein-dreamstime.com Elektronikproduktion | 14 augusti 2012

Svensk industri – mer produktion, färre order

Efter en ökning i industriproduktionen i maj fortsatte den positiva utvecklingen i juni, om än i långsammare takt. Samtidigt sjönk orderingången.

I den statistik för svensk industri som SCB presenterar visar man på att inom industrins delbranscher var utvecklingen blandad. Gällande orderingången var industrin för elapparatur vinnare. Vid en jämförelse mellan den senaste tremånadersperioden, april-juni, och närmast föregående tremånadersperiod, januari-mars 2012, var utvecklingen positiv. Industriproduktionen ökade med 1,0 procent. På årsbasis vände industriproduktionen uppåt för första gången sedan januari. Produktionen ökade med 1,1 procent i juni jämfört med samma månad året innan. Även gällande orderingång var det blandat. Elektronikvaruindustrin och annan transportmedelsindustri utvecklades starkt, medan övrig maskinindustri utvecklades svagt. Under den senaste tremånadersperioden (april-juni) ökade den totala orderingången med 0,8 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Från hemmamarknaden ökade orderingången med 2,0 procent i juni jämfört med maj. Under den senaste tremånadersperioden ökade orderingången med 0,5 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Orderingången från exportmarknaden minskade med 1,8 procent i juni jämfört med maj. Under den senaste tremånadersperioden ökade orderingången med 1,1 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. På årsbasis fortsatte den totala orderingången att minska. I juni sjönk den med 1,9 procent jämfört med samma månad föregående år. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 2,0 procent och för exportmarknaden en minskning med 4,6 procent.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1