Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 11 januari 2002

Skanova väljer Ericsson som leverantör

Skanova, kommer att etablera och driva Teliakoncernens bredbandiga radionät. Ett ramavtal om leverans av radiosystemet MINI-LINK BAS har nu tecknats med Ericsson. Avtalet sträcker sig fram till och med 2003

Den 5 december 2001 fick Telia fick tillstånd av Post- och telestyrelsen, PTS, att bygga ett rikstäckande bredbandsnät för fast radioaccess. Arbetet med att färdigställa nätet börjar nu under första kvartalet 2002. Den nya överföringstekniken för bredbandigt Internet ger förutsättningar för hastigheter upp till 20 Mbit/s. Hela nätet skall vara färdigbyggt år 2005, men redan till sommaren kommer den första basstationen att vara i drift. Skanova kommer att erbjuda såväl kapacitetstjänster som mer förädlade tjänster för datakommunikation, telefoni och Internet till aktörer på den svenska marknaden. I detaljistledet förädlas sedan produkterna ytterligare genom komplettering med t.ex. service, fakturering och kundtjänst. Därmed erbjuds kompletta produkter anpassade för företags och i ett senare skede privatkunders särskilda behov.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1