Annons
Annons
Annons
Annons
© Otto-ballon-mierny-dreamstime.com Elektronikproduktion | 16 augusti 2012

Habia Cable backar

Under andra kvartalet uppgick orderingången till 150 Mkr (198), en minskning med 24 procent i förhållande till det starka andra kvartalet 2011. Faktureringen blev 152 Mkr (172), en minskning med 12 procent. Rörelseresultatet nådde 12,1 Mkr (19,1).

Under perioden januari–juni minskade orderingången med 17 procent till 304 Mkr (368). Faktureringen var 315 Mkr (323), en minskning med 2 procent. Rörelseresultatet uppgick till 27,4 Mkr (23,0). Habia hade mycket svag orderingång från telekomsektorn i början av året. Denna har återhämtat sig och är i dagsläget på tillfredställande nivåer. Försäljningen till andra branscher är något svagare än tidigare. Habia Cable AB tillverkar specialkabel till kunder inom telekommuni-kation, transport, kärnkraft, försvar och övrig industri. Företaget har tillverkning i Sverige, Tyskland, Kina och Polen och försäljning i Europa, Asien och Nordamerika.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2