Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 11 januari 2002

Satsafe ansöker om företags-rekonstruktion

Styrelsen för Satsafe MLS AB har idag ansökt om företags-rekonstruktion vid Stockholms Tingsrätt

Rådande konjukturläge har medfört klart längre införsäljningscykler,att kunder skjuter upp planerade investeringar och att planerade försäljningsnivåer inte har uppfyllts. Satsafe har dock noterat en betydligt större aktivitet bland kunderna i slutet av år 2001 och efterfrågan på Satsafes produkter, inte minst inom säkerhetsområdet, har ökat markant. För att anpassa Satsafe till detta tuffa marknadsklimat har ett omfattande besparingsprogram implementerats för att sänka bolagets kostnader. Vidare pågår en kapitalanskaffnings- och finansierings-process
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2