Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 augusti 2012

Tufft år väntar MultiQ - stänger i Stockholm

"Styrelsen och bolagsledningen anser att den närmaste framtiden är osäker och svårbedömd. Osäkerheten kommer att prägla återstoden av året och 2012 blir ett svagt resultatmässigt år", skriver företaget.

"Vi har ett tufft kvartal bakom oss med en låg aktivitetsnivå på marknaden. Det har lett till ett jämförelsevis svagt andra kvartal med en betydande förlust och en svag orderingång, att jämföra med andra kvartalet föregående år, som var osedvanligt starkt", säger vd Anders Laurin. "Marknaden har blivit trögare än vi förutspått. Ett antal projekt inom detaljhandeln har skjutits fram eller lagts ned och kunderna har överlag varit mycket restriktiva med sina investeringar", fortsätter han. Kvartalet - Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 18,2 Mkr (26,3 Mkr) · Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till -3,8 Mkr (0,5 Mkr) · Resultat per aktie för andra kvartalet blev -0,13 kr (0,02 kr) · Resultatet har belastats med engångskostnader på 0,9 Mk Första halvåret · Intäkterna för första halvåret uppgick till 40,2 Mkr (45,9 Mkr) · Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till -4,9 Mkr (-2,2 Mkr) · Resultat per aktie för första halvåret blev -0,17 kr (-0,08 kr · Orderstocken uppgick den 30 juni till 11,8 Mkr (10,4 Mkr) · Resultatet har belastats med engångskostnader på 2,0 Mkr "Stark efterfrågan inom vissa nischer samtidigt som marknaden i andra delar utvecklas mycket långsamt har lett oss till ett vägval vad gäller hur vi ska rikta våra resurser. Vi har därför beslutat oss att renodla och fokusera på ett fåtal specifika volymnischer där vi ser särskilt goda förutsättningar att få utväxling på MultiQs konkurrensfördelar." En av åtgärderna i syfte att renodla verksamheten är att företaget avvecklar kontoret i Stockholm, något som redan har påbörjats.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1