Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 augusti 2012

Fortsatt tufft men hoppfullt hos Impact Coatings

Bolagets intäkter minskade till 3 459 tkr (7 488 tkr) och resultatet försämrades till -6 962 tkr (-5 043 tkr). Kassaflödet för perioden blev -6 364 tkr (-7 071 tkr) och soliditeten var vid periodens slut 84,7% (91,7 %).
Under det första halvåret 2012 minskade intäkterna till 7 888 tkr (11 361 tkr) och resultatet blev -13 592 tkr (-13 505 tkr). Halvårsperiodens kassaflöde blev -10 580 tkr (-16 110 tkr). Likvida medel, utöver en checkkredit på 1 500 tkr, uppgick vid periodens slut till 9 869 tkr (34 353 tkr).

Periodens resultat inkluderar engångskostnader till följd av de uppsägningar som beslutades i början av året, varför neddragningen inte haft full effekt på periodens resultat.

"I och med systemordern till H+S nåddes ett strategiskt mycket viktigt mål under perioden. Att en första kund av H+S kaliber väljer Silver MaxPhase, SMP för en av sina viktigaste framtidsprodukter har ett starkt referensvärde", skriver företaget.

Under perioden beslutades att komplettera erbjudandet till potentiella kunder inom Elkon-området med legoproduktion. Kapacitet för detta har förberetts och legoproduktion av SMP till en första kund, H+S, har inletts. Legoproduktionserbjudandet kommer under hösten även att kompletteras med kapacitet att SMP-belägga bandprodukter i den ReelCoater Impact Coatings äger.

Vidare kvalificerades två nya legouppdrag avseende beläggning av flödesplattor till bränsleceller under perioden. Vid en konferens i Trondheim presenterade Impact Coatings sitt koncept för kostnadseffektiv produktion av sådana plattor, vilket tilldrog sig betydande intresse från flera aktörer inom bränslecellsområdet.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-09-21 11:51 V11.0.0-2