Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 augusti 2012

Fortsatt tufft men hoppfullt hos Impact Coatings

Bolagets intÀkter minskade till 3 459 tkr (7 488 tkr) och resultatet försÀmrades till -6 962 tkr (-5 043 tkr). Kassaflödet för perioden blev -6 364 tkr (-7 071 tkr) och soliditeten var vid periodens slut 84,7% (91,7 %).
Under det första halvÄret 2012 minskade intÀkterna till 7 888 tkr (11 361 tkr) och resultatet blev -13 592 tkr (-13 505 tkr). HalvÄrsperiodens kassaflöde blev -10 580 tkr (-16 110 tkr). Likvida medel, utöver en checkkredit pÄ 1 500 tkr, uppgick vid periodens slut till 9 869 tkr (34 353 tkr).

Periodens resultat inkluderar engÄngskostnader till följd av de uppsÀgningar som beslutades i början av Äret, varför neddragningen inte haft full effekt pÄ periodens resultat.

"I och med systemordern till H+S nÄddes ett strategiskt mycket viktigt mÄl under perioden. Att en första kund av H+S kaliber vÀljer Silver MaxPhase, SMP för en av sina viktigaste framtidsprodukter har ett starkt referensvÀrde", skriver företaget.

Under perioden beslutades att komplettera erbjudandet till potentiella kunder inom Elkon-omrÄdet med legoproduktion. Kapacitet för detta har förberetts och legoproduktion av SMP till en första kund, H+S, har inletts. Legoproduktionserbjudandet kommer under hösten Àven att kompletteras med kapacitet att SMP-belÀgga bandprodukter i den ReelCoater Impact Coatings Àger.

Vidare kvalificerades tvÄ nya legouppdrag avseende belÀggning av flödesplattor till brÀnsleceller under perioden. Vid en konferens i Trondheim presenterade Impact Coatings sitt koncept för kostnadseffektiv produktion av sÄdana plattor, vilket tilldrog sig betydande intresse frÄn flera aktörer inom brÀnslecellsomrÄdet.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2