Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 augusti 2012

Fortsatt tufft men hoppfullt hos Impact Coatings

Bolagets intäkter minskade till 3 459 tkr (7 488 tkr) och resultatet försämrades till -6 962 tkr (-5 043 tkr). Kassaflödet för perioden blev -6 364 tkr (-7 071 tkr) och soliditeten var vid periodens slut 84,7% (91,7 %).
Under det första halvåret 2012 minskade intäkterna till 7 888 tkr (11 361 tkr) och resultatet blev -13 592 tkr (-13 505 tkr). Halvårsperiodens kassaflöde blev -10 580 tkr (-16 110 tkr). Likvida medel, utöver en checkkredit på 1 500 tkr, uppgick vid periodens slut till 9 869 tkr (34 353 tkr).

Periodens resultat inkluderar engångskostnader till följd av de uppsägningar som beslutades i början av året, varför neddragningen inte haft full effekt på periodens resultat.

"I och med systemordern till H+S nåddes ett strategiskt mycket viktigt mål under perioden. Att en första kund av H+S kaliber väljer Silver MaxPhase, SMP för en av sina viktigaste framtidsprodukter har ett starkt referensvärde", skriver företaget.

Under perioden beslutades att komplettera erbjudandet till potentiella kunder inom Elkon-området med legoproduktion. Kapacitet för detta har förberetts och legoproduktion av SMP till en första kund, H+S, har inletts. Legoproduktionserbjudandet kommer under hösten även att kompletteras med kapacitet att SMP-belägga bandprodukter i den ReelCoater Impact Coatings äger.

Vidare kvalificerades två nya legouppdrag avseende beläggning av flödesplattor till bränsleceller under perioden. Vid en konferens i Trondheim presenterade Impact Coatings sitt koncept för kostnadseffektiv produktion av sådana plattor, vilket tilldrog sig betydande intresse från flera aktörer inom bränslecellsområdet.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-11-20 18:51 V11.9.5-1