Annons
Annons
Annons
Annons
© fouquin-christophe-dreamstime.com Elektronikproduktion | 22 augusti 2012

Tungt halvår för Image Systems

Image Systems, verksamma inom bildfångst, bildbehandling och digital rörelseanalys, redovisar ett rörelseresultat på -13,8 miljoner för halvåret. Det besparingsprogram som förhoppningsvis ska få företaget på fötter fortlöper dock.

”För att snarast möjligt nå lönsamhet sjösattes ett kostnadsbesparingsprogram under slutet av Q1 som skall sänka bolagets kostnadsbas med minst 11 miljoner kronor jämfört med föregående år. Det arbetet fortlöper enligt plan och full effekt av besparingsprogrammet kommer att uppnås under årets tredje kvartal”, skriver företaget. I början av året köpte man två bolag. Där är utvecklingen positiv: ”RemaSawco uppvisar en tillfredsställande utveckling för kvartalet både för orderingång och för resultat. Integrationen av bolagen har gått snabbare än förväntat och vi har redan börjat se kraften av gemensamma produkterbjudanden och helhetslösningar till kunderna. Vidare har affärsområdet med framgång lanserat en ny avsyningsskanner under kvartalet som har renderat i stort intresse hos såväl befintliga som nya kunder. Andra kvartalet 2012 • Intäkterna uppgick till 34,0 (27,9) Mkr. • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till –3,3 (2,4) Mkr. • Rörelseresultatet uppgick till –5,1 (1,2) Mkr. • Resultatet efter skatt uppgick till –5,8 (1,0) Mkr. • Resultat per aktie uppgick till –0,03 (0,03) kr. • Orderingången uppgick till 31,7 (23,9) Mkr. • Bruttomarginalen uppgick till 74 % (74). Januari-juni 2012 Januari-juni 2012 • Intäkterna uppgick till 61,7 (38,9) Mkr. • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till –10,6(–2,8) Mkr. • Rörelseresultatet uppgick till –13,9 (–4,5) Mkr. • Resultatet efter skatt uppgick till –14,9 (–5,1) Mkr. • Resultat per aktie uppgick till –0,11 (–0,22) kr. • Orderingången uppgick till 70,7 (36,7) Mkr.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1