Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 augusti 2012

Obducat säljer gamla Obducat Technologies AB

Som ett led i omstruktureringen av Obducatkoncernen har Obducat AB träffat en överenskommelse med extern part om försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Quantechnologies Nordic AB (tidigare Obducat Technologies AB).

Quantechnologies Nordic AB bedriver sedan årsskiftet ingen verksamhet. Genom avyttringen uppstår en positiv resultat- respektive kassaflödeseffekt på cirka 9 miljoner kronor. Tidigare låg merparten av företagets verksamhet i just detta dotterbolag. Obducat arbetar med nanoteknik. Det senaste året har dock varit långt ifrån en framgångssaga med växande skulder och rekonstruktion som huvudrubriker.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1